Google

SEKSUALNOST

SIDA AIDS HIV+

Seksualnost

Uz razvoj polnosti i polnih organa razvija se kod pojedinih individua i polni ili seksualni instinkt, što dovodi, nakon polne zrelosti, do polnog nagona prema suprotnom polu. Pri tome osnovnu ulogu igraju polni organi, odnosno njihova zajednička i međusobna funkcija. U funkciju polnih organa oba pola spada i polni akt ili coitus. U užem smislu, to je snošaj između muškarca i žene, iako prema seksologiji (nauci o polnim funkcijama), obuhvata puno šire područje i deli se nekoliko faza

- Prema tome polni akt muškarca ima tri faze razvoja:

- erekcija ili ukrućivanje muškog polnog organa izazvane psihosomatskim nadražajima, preko centara i nediferenciranim područjima velikog mozga.,

- lubrikacija ili sekrecija sluzi iz Lettreovih i Cowperovih žlezda zbog pravilnog nadraživanja, kao i neutralizacije kisele sredine u kojoj će se naći spermatozoidi,

- ejakulacija ili izbacivanje sperme za vreme orgazma.

- Kod žene postoje prve dve faze, s tim što se erekcija izvodi u klitorisu (on sadrži gotovo identično tkivo kao penis), a lubrikaciju vrše Bartholinijeve žlezde u vestibulumu vulve, kao i sluznica vagine svojom sluzi. U trećoj fazi postoji samo orgazam

1 - pripremni ili prekopulacioni period je buđenje polnog nagona izazvanog još u distantnom (odvojenom) položaju polova muškarca i žene, ali podstaknut nadražajima gotovo svih čula,  govorom i psihičkim nadražajima. U taj deo priprema spadaju i svi taktilni, vidni i slušni nadražaji erogenih zona. To je faza erekcije kod muškarca i žene.

2 - ljubavna predigra je onaj deo snošaja kada dolazi do direktnog nadraživanja polnih organa uz niz pseudosadističkih i pseudomazohističkih postupaka (stezanja, štipanja, ugriza, itd.), koji se ne smatraju patološkim, jer nisu sami sebi cilj, nego su samo predigra i razbuktavanje krajnje želje: direktnog polnog kontakta. Ljubavna predigra je naročito važna i potrebna za žene, čije nadraživanje i zadovoljavanje ide sporije nego kod muškarca,

3 - snošaj (coitus) u užem smislu  koji počinje časom immisio penis in vaginam, kako je to ranije naznačeno. Sam orgazam ima svoje fizičko i psihičko sladostrašće (nasladu). Ono je vezano za vrlo jako nadraživanje autonomnog nervnog sastava. Kod muškarca se završava ejakulacijom, a kod žene kolporejom (lučenje sluzi u vaginu),

4 - smirivanje (deplecija) kao somatska (fizička) i psihička opustelost i rasterećenje, praćeno taktilnim i verbalnim (govornim) nežnostima, koje su više potrebne ženi, zbog jačeg poimanja samog snošaja.


I kod muškarca i kod žene potrebna je  priprema organizma za koitus, što posebno važi za muškarce, kod kojih pored psihičke spremnosti mora doći i do erekcije. Fizička priprema kod žene sastoji se jedino u jačem lučenju vaginalnog sekreta. Uvlačenjem erektilnog penisa u vaginu ( immisio penis),i njegovim ritmičkim pokretima, postiže se fizičko i psihičko nadraženje, koje i kod muškarca i kod žene dostiže svoj maksimum u stadijumu ejakulacije sperme, i to se stanje naziva  orgazam.

U to vreme dolazi do jače erektilnosti penisa, kao i do stezanja mišića celog tela kod muškarca odnosno do kontrakcije glatke muskulature tube i uterusa uz povećanu produkciju sluzi žlezda u vagini, i grčeva celokupne muskulature žene.

Učestalost snošaja zavisna je od navedenih faktora i ne može se svesti na neke brojčane mere. On je svakako češći u mladosti i u otprilike u prva tri meseca bračnog života nego kasnije. Statistike su različite i za srednju životnu dob pokazuju 2-3 snošaja nedeljno. (Lutherovo pravilo), ali je to sasvim individualno i zavisi od oba partnera.

Kad se dvoje ljudi vole, kod njih se javlja želja za uzajamnim polnim uživanjem, za telesnom prisnošću sve do doživljavanja orgazma. Oni čeznu za polnim odnosom. U ovome mogu naći puno zadovoljstvo samo uz uslov da svoj polni odnos ne ograniče na snošaj.Sam snošaj treba shvatiti kao deo polnog odnosa čije ostale komponente čine razni, oblici polne igre. Ona se sastoji od uzajamnog nadrazivanja raznih erogenih zona.

Osim toga kao varijabilne erogene zone koje nisu kod svakog čoveka jednako izražene, valja pomenuti i ova mesta na ljudskom telu: očni kapci, uši, vrat, ivica kosmatog dela vrata, kosa, dojke, unutarnja strana nadlaktice i lakta, slabine, stomak, unutrasnja strana bedara, zadnjica, koža duž kičme, kao i  vrhovi prstiju na rukama. Erogene zone se nadražuju u toku polne igre i snošaja. Uzbuđuje ih dodir u raznim oblicima milovanja, ljubljenja i masaže. Nervni nadražaj prenosi se od erogene zone na centralni nervni sistem. Odatle zahvata čitav organizam u obliku osećaja polne uzbuđenosti. Stalno nadraživanje tih područja neprestano pojačava nervnu napetost. Ova se na kraju razrešava u eksplozivnom rasterećenju koje čovek subjektivno doživljava kao vrhunac seksualnog uživanja.

- Na telu muskarca erogene zone su uglavnom ograničene na genitalne organe, čmar, grudne bradavice i usne.
- Kod  žene zahvataju i druga mesta na telu, u krajnjoj liniji čitavu njegovu površinu. Zato je ženi polna igra mnogo važnija za postizanje orgazma nego kod muškarca. Biti dakle dobar ljubavnik znači ne samo znati osetiti za ženu pravu ljubav, već biti vešt u otkrivanju i aktiviranju njenih erogenih zona.

Seksualni problemi

Problematika koja proističe iz poremećaja seksualnih funkcija, uslovljenih konstitucionalnim faktorima, somatskim bolestima ili drugim spolja prouzrokovanim oštećenjima neće ovde biti razmatrana.Ovde ćemo u prvome redu usmeriti pažnju na psihičke i psihosocijalno uslovljene seksualne smetnje, oblike u kojima se one pojavljuju, reperkusije koje imaju na seksualne odnose.

FRIGIDNOST

lat. frigidus - hladan), pojava da se neke žene u polnom odnosu ne uzbude, da u njemu ne uživaju, ili barem ne u punoj meri. Od frigidnosti kao nenormalne pojave u ženinom polnom životu treba ralikovati fiziološku frigidnost. O pravoj frigidnosti kao patološkoj pojavi možemo govoriti tek kad se ona pojavljuje u nekoj dugotrajnijoj polnoj vezi.

LJUBOMORA

Ljubomora svakako ima svoju psihološku osnovu. Kulturom je odredjeno kada sme
da se javi. Odricanje je znak socijalizacije. Ljubomora i u
najcivilizovanijem obliku pokazuje svoje duboko nagonsko poreklo i
po tome nije specificno ljudska pojava.

IMPOTENCIJA

Impotencija je nesposobnost nekog muškarca da se dovede u stanje erekcije polnog uda, ili da isto stanje održi. Iz tog razloga impotentni muškarac nije sposoban za polni odnos. 

NEVERSTVO

 Ljubomora čoveka postaje specifično ljudska tek pošto su u njoj, pored požude proizišle iz seksualne potrebe, isprepleteno sadržana i snažna osećanja koja potiču iz drugih nagonu bliskih potreba, kao što su samo potvrđivanje i težnja za nadvladavanjem, ili isto tako snažni motivi i osećanja socijalnog porekla, kao što su želja za zadržavanjem svog vlasništva ili zavist.

SEKSUALNE DEVIJACIJE

Savremena seksologija koja se bavi psihičkim devijacijama raznih vrsta i porekla - smatra da su sva ljudska bića sklona, razume se u izvesnoj meri, nekim seksualnim perverznim željama, težnjama ili potrebama, pa čak da mnogi pojedinci mogu zadovoljiti takve potrebe pod određenim okolnostima, a da se to ipak ne može smatrati seksualnom devijacijom. Da li je nešto normalno ili nenormalno zavisi od okolnosti pod kojim se tako seksualno ponašanje manifestuje i naravno da li se radi o epizodnom karakteru ili ustaljenom načinu take seksualne prakse. Na osnovu savremenih shvatanja normalnog i nenormalnog seksualnog ponašanja možemo izvući neke zaključke:

- Sve radnje u seksualnoj ljubavnoj predigri ukoliko predstavljaju uvod u prirodan odnos ne mogu se smatrati devijacijom ili perverzijom,
- Postoji niz seksualnih ''zastranjivanja'' kod normalnih osoba, pod uslovom, naravno, da ne povređuju ni jednu dimenziju integriteta ličnosti, koja se, takođe, ne mogu smatrati seksualnom devijacijom ili perverzijom,
- Mogu postojati određena seksualna zastranjivanja koja se, ukoliko su izraz želja emocionalno zrelih osoba, ako se vrše zajedničkim pristankom oba partnera suprotnih polova i ako su ispunjena i prethodna dva uslova, ne mogu smatrati seksualnom devijacijom.

Seksualnom devijacijom smatramo odnos između osoba istog pola, između čoveka i životinje, seksualno ponašanje prema samom sebi, seksualni odnos bez pristanka partnera, seksualni odnos između bliskih rođaka - ukratko, seksualna devijacija postoji onda kad je usmerena prema neadekvatnom seksualnom objektu ili kada promeni seksualni cilj.

- Homoseksualnost
- Pedofilija
- Sadizam
- Mazohizam
- Egzibicionizam
- Fetisizam
- Sodomija
- Travestitizam

Ljubavni polozaji

Venerine figure, razni položaji tela partnera pri snošaju. Ljudi su odavno iznalazili mogućnosti da u polni odnos unesu što više promena. Zato su nastojali da izmisle razne položaje tela pri snošaju koji bi ga učinili što privlačnijim. Već je starogrčka hetera Kirena postala čuvena po svom spisu »Dodekamehanon« u kojem je opisala veštinu izvođenja snošaja na 12 raznih načina.Poznati indijski udžbenik polnog života »Kama sutra« opisuje čak 20 položaja tela pri snošaju. U doba renesanse proslavio se italijanski pisac Aretino svojim sonetima u kojima je opisao 36 takvih položaja. Oni su većinom sasvim fantastični i jedva izvodljivi. Prvi je naučno i detaljno obradio razne položaje tela, koje ljudi pri snošaju zaista primenjuju Van de Velde. On u svojoj knjizi »Savršeni brak« opisuje 10 takvih položaja.

- Normalni položaj za njega je onaj pri kojem žena leži na leđima, razmaknutih i savijenih nogu, a muškarac na njoj.
- Opruženi položaj je onaj pri kojem žena takođe leži na leđima, ali ispruženih nogu, a muškarac na njoj.
- Pregibni položaj je onaj pri kojem žena takođe leži na leđima, ali noge toliko podigne i savije da ih svom partneru stavi na ramena
- O jašućem položaju govorimo kad muškarac leži na leđima, a žena se nalazi na njemu.
- U sedećem položaju muškarac sedi na običan način, a žena mu razmaknutih nogu sedne na bedra.
- Prednjim bočnim položajem zovemo snošajni položaj pri kojem oba partnera leže na boku, a okrenuti su jedan drugome licem.
- O klečećem položaju govorimo kad žena kleči spustivši gornji deo tela i odupirući se o laktove, a muškarac takođe kleči i prilazi joj otpozadi.
- Poslednji u Van de Veldeovoj seriji snošajnih položaja je zadnji sedeći položaj. Tu muškarac sedi na običan ačin, a žena mu sedi razmakntuih nogu na bedrima, ali tako da mu okreće leđa.

Prijatno, erotsko, akrobatsko i bizarno - reči su kojima se može opisati raznolikost položaja za maštovite ljubavnike. Ljudima snažne telesne konstitucije i dobre kondicije pružaja se bezbroj mogućnosti varijacija.

Kama sutra:
Staroindijski udžbenik polnog i ljubavnog života. Pripisuju ga Barsjajani. On je u svom delu skupio mišljenja i spise raznih starijih autora o  polnom životu. Tome je dodao i svoje stavove, često govoreći o sebi u trećem licu. Kama sutra je pisana delom u stihovima, delom u prozi. U velikoj je meri odraz mentaliteta sredine u kojoj je nastala. U staroj Indiji shvatali su ozbiljno polni život. Uvrstili su ga među tri osnovna područja ljudske delatnosti. Jedno od njih je ispunjavanje verskih i etičkih dužnosti ("Darma"), drugo je sticanje životnog blagostanja "(Arta"), a treće je polno uživanje ("Kama")

Kriza srednjih godina

Kriza srednjih godina: Panični strah zbog neostvarenih ciljeva, strašno osećanje da se život više ne može bitno izmeniti, osećaj da smo uhvaćeni u zamku, da je "to sve", ponekad podstaknu čoveka na  preokret u vlastitom pozivu ili na traženje novog životnog saputnika, što može izazvati opste zaprepaštenje. Najčešće se tu radi o nerazriešenim poteškoćama iz ranijeg razdoblja, na primer o pokušaju traženja identiteta u mladosti, koje naliva ulje na plamen krize srednjih godina. Stari potiskivani strahovi, sakrivene želje, odlagane odluke izbijaju tada dramatično, čak i rušilačkom silom, kojom pokušavamo odbaciti prošlost, prebrisati dosadašnji život i sve početi iznova. Nepotrebno je isticati da je taj kockarski potez gotovo sigurno osuđen na propast.

Zaista, zrelost, mudrost i iskustvo sadrže mnoge prednosti. Biti oslobođen mladenačkih strasti i hirova predstavlja olakšanje, a polnost lišena zahteva za rađanjem postaje izvorom novog uživanja. Svest da smo u svom zvanju postigli vrhunac, da zarađujemo više nego ikada ranije, da posedujemo stručni ugled i uticaj pri odlučivanju ispunjava nas velikim zadovoljstvom. Dobro zdravlje možemo održati baveći se sportom i brojnim načinima aktivnog korištenja slobodnog vremena. Još je tridesetak i više godina lepog života pred nama. Krizu srednjih godina moguće je prebroditi uviđajući da je to najlepše doba našeg života.

Posle svakog kriznog razdoblja čovek se može osećati bolje, lošije ili jednako kao i ranije. Na svaku sredovečnu osobu koja je sasvim odbacila predjasnje vrednosti ili se ozbiljno razbolela, dolazi nekoliko takvih koje se gotovo uopste nisu promenile, osim što su malo starije. Još je više onih koji smatraju da ih je životno iskustvo oplemenilo i kojima život zaista počinje u "četrdesetoj".

Victor Igo je zapazio da su četrdesete godine starost mladosti, a pedesete mladost starosti.

Free Guestbook from Bravenet.com
Upisite se u nasu knjigu gostiju! 
samo po aids.co.yu
po celom SCG web-u