Google

KONTROLA RADJANJA I NEZELJENA TRUDNOCA

SIDA AIDS HIV+

Kotrola radjanja i sprecavanje nezeljene trudnoce

Zaštita od neželjene trudnoce je u osnovi naših napora da razumemo sopstvena tela, da ostvarimo kontrolu nad svojim zdravljem i da postignemo nezavisnost. Pocetkom XX veka u SAD-u, žene su pokrenule pitanje kontrole radanja sa namerom da zaštite svoje pravo na reproduktivnu slobodu kroz slobodniji i adekvatniji pristup kontraceptivnim sredstvima. Iako danas raspolažemo brojnim kontraceptivnim metodama, mnoge od nas su nezadovoljne izborom koji se nudi. Još uvek nam se dešava da ostanemo trudne i onda kada to nismo planirale. Strah od trudnoce sprecava nas da uživamo u seksualnom odnosu sa muškarcem. Možemo samo da sanjamo o kontraceptivnom sredstvu koje je 100% sigurno po naše zdravlje, 100% efikasno, jednostavno za upotrebu, koje po prestanku uzimanja ne izaziva posledice i koje je besplatno. Ipak, kontrola radanja podrazumeva više od posedovanja “pravih” metoda i tehnika. Cak i onda kada bismo znale za “prave” metode, odluka o upotrebi kontracepcije bila bi odraz našeg odnosa prema sopstvenim osecanjima, prema seksualnosti, kao i prema vezi u kojoj smo. Reproduktivna sloboda zavisi uvek od kolicine licnih, socijalnih i politickih sloboda koje ce uticati na naše pravo da slobodno biramo da li želimo ili ne želimo da imamo decu.

Institucije društvenog sistema odreduju populacionu politiku i vrše kontrolu njenog sprovodenja, u saradnji sa naucnim zajednicama cija istraživanja gotovo nikada ne odražavaju potrebe žene, zatim sa medicinskom profesijom koja žene vidi kao neodgovorne i nesposobne za preuzimanje aktivne uloge u kontroli sopstvene plodnosti i farmaceutskom industrijom koju interesuje profit od novih i usavršenih sredstava. Sve ove grupe kontrolišu naše reproduktivno zdravlje.

SMETNJE U KONTROLI RADJANJA I NJENOJ PRAVILNOJ UPOTREBI

Kontrola radanja i seksualno vaspitanje

Duboko usadeno ponašanje potiskivanja seksualnosti i stid u vezi seksa sprecava nas da se raspitujemo o seksu. Na širem planu, iz istih razloga informacije o seksu ne daju se u školama i društvenoj sredini. Zakoni, medicinska praksa i školska politika onemogucavaju nam pristup informacijama i uslugama koje su nam potrebne, posebno dok smo mlade. Novija ispitivanja su opovrgla predrasudu da edukacija o kontroli radanja tinejdžere cini sklonijim promiskuitetu.

Kontrola radanja - ko tu zapravo štiti naše interese?

Trebalo bi da pomislimo da važi metoda zaštite koja je došla iz lekarske ordinacije, klinike ili apoteke, da je isprobana i potvrdena njena sigurnost.

Volele bi da mislimo da dobijamo kontraceptivna sredstva u lekarskoj ordinaciji, na klinici ili u apoteci garantuju njihovu sigurnost i efikasnost. Društvene institucije regulišu metode kontracepcije, odreduju koja od njih je u eksperimentalnoj fazi, a koja zakonom odobrena za propisivanje i prodaju. Kod nas se uglavnom koriste sredstva koja farmaceutska industrija proizvodi po stranoj licenci i uglavnom imamo poverenja u njih.

Sva kontraceptivna sredstva prvo se ispituju na laboratorijskim životinjama, a zatim na ženama pre nego što ih zvanicne institucije odobre za prodaju. Cesto se dešava da farmaceutske kompanije testiraju nova kontraceptivna sredstva na ženama iz zemalja Treceg sveta, siromašnim ili obojenim ženama u SAD. Kada dejstvo i bezbednost preparata zadovolji zahteve, daje se odobrenje za njegovu distribuciju i prodaju. Medutim, istorijat ženske kontracepcije je pokazao da se o dugorocnim posledicama i negativnim efektima malo znalo kada je sredstvo bilo odobreno. Komisija za hranu i lekove u SAD zahteva najmanje 10 godina ispitivanja pre nego što se lek stavi na tržište. Posledica toga je da su sve žene koje koriste pilulu ili spiralu sudeonice u dugotrajnom eksperimentu.

Kada pažljivo odabiramo nacin sprecavanja neželjene trudnoce i tražimo savet kome se može verovati, nailazimo na kontradiktorne informacije i lažna umirivanja. Mnoge od iznesenih cinjenica su pristrasne jer ih objavljuju same farmaceutske kompanije. Saveti lekara/ki su problematicni jer mnogi od njih koriste literaturu farmaceutskih kompanija i informacije dobijaju od ljudi zaduženih za prodaju leka. Cesto lekari/ke oklevaju da nam saopšte moguca neželjena dejstva ili rizike vezane za odredenu metodu, jer po recima jednog od bostonskih ginekologa, “ako im kažete da mogu da dobiju glavobolju, one ce je i dobiti”. Ovakvo ocinsko i pokroviteljsko ponašanje onemogucava nas da dopremo do informacija koje su nam potrebne da bismo s odgovornošcu odlucile koji nacin kontracepcije je najpogodniji za nas. Štaviše, lekari/ke najcešce preporucuju metod koji oni najbolje poznaju, a on ne mora biti najbolji za nas. Uznemiravajuce je što mnoge preporuke lekara/ki zavise od toga koji metodi su im na raspolaganju u vreme naše posete.

Kod nas predrasude o odredenim sredstvima i nedovoljno znanje o ostalima cine moguci izbor još ogranicenijim. Preoptereceni velikim brojem pregleda koje moraju dnevno da obave, ginekolozi/ginekološkinje cesto nisu u mogucnosti da nam se posvete i da nam pruže dovoljno pravih informacija o kontracepciji ili cak i o nacinima njihovog korišcenja. Stoga, mnoge od nas koriste neodgovarajuce, ponekad i opasne metode, a neke, ne želeci da ponovo prolaze kroz neugodnost susreta sa lekarom/kom, završe tako što uopšte i ne koriste kontracepciju.

Muškarci i kontracepcija

U našem društvu mnoge žene i muškarci podrazumevaju da je za sprecavanje trudnoce odgovorna žena. Jedan od razloga tome je što je prevencija trudnoce veci interes za ženu nego za muškarce, jer u ovoj kulturi mi nosimo decu i ogovorne smo za njihovo odgajanje.

Nepošteno je odgovornost o zaštiti potpuno prepustiti ženi. To znaci da mi ugovaramo i zakazujemo sastanak sa lekarom zbog pregleda i recepta, potom ga kupujemo u apoteci svojim novcem i pazimo da ne ostanemo bez njega. Kod upotrebe pilula i spirale mi trpimo neželjene efekte i, što je najozbiljnije, izlažemo riziku svoje zdravlje. Ukoliko nemamo kod sebe neko od kontraceptivnih sredstava, a muškarac insistira na odnosu, treba da ga odbijemo. Ako ostanemo u drugom stanju, to ce biti naša greška. Takva odgovornost cesto izaziva bes i ljutnju koji ne pomažu, ali staju na put našim seksualnim osecanjima.

Mnoge od nas ne razgovaraju baš o zaštiti od trudnoce sa svojim partnerima. Ipak, muškarac može da ucestvuje u podeli odgovornosti oko zaštite, i to na više nacina. Kada nismo u mogucnosti da upotrebimo odgovarajucu zaštitu, treba da nas podrži partner i da nam se pridruži u traganju za nacinima vodenja ljubavi bez koitusa. Postoje razliciti nacini vodenja ljubavi sa muškarcem, ali ovo poglavlje razmatra mogucnosti zaštite od trudnoce kada seks ukljucuje kontakt penis – vagina i koitus. Trebalo bi da kondom koristi bez prethodnog upozorenja, da deli sa vama troškove lekova i kupovine sredstava za zaštitu, da proverava stanje vaše kucne zalihe, da ucestvuje u stavljanju dijafragme ili unošenju pene, itd.

Ukoliko vaša veza dugo traje, a ne želite decu, partner može da uradi vazektomiju, tj. da se steriliše. Muškarac koji zaista deli odgovornost u sprecavanju trudnoce zaslužuje poštovanje. Tada veza postaje bolja, a i mi pažljivije koristimo kontracepciju.

Žene i kontracepcija

Dostupnost i sigurnost kontraceptivnih metoda može ohrabriti naše partnere, muževe i ljubavnike da zahtevaju odnose svaki put kada oni to zažele. Treba da budemo svesne svojih želja. Cinjenica da smo zašticene ne znaci uvek da želimo odnos. Ponekad se same odupiremo upotrebi kontraceptivnih sredstava, pravdajuci to svojom privatnošcu a, u stvari, to je posledica socijalnih i politickih faktora kao što su nedostatak seksualnog obrazovanja, dvostruki standardi u vezi sa seksom, nejednakost izmedu muškaraca i žena. Na primer:

* Osecamo stid, nelagodnost ili zbunjenost pred svojom seksualnošcu.

* Ne bismo sebi mogle dopustiti ni pomisao o odnosu, a kamoli da ga imamo, zato što osecamo ili nam je neko rekao da je to loše.

* Nerealno smo romanticne u vezi seksa: mislimo da seks mora da bude strastven i spontan, a kontracepcija nam izgleda kao promišljena, previše veštacka i cesto stvara zbrku.

* Oklevamo da “stvaramo teškoce” partneru. Strah da ga necemo zadovoljiti je posledica nejednakosti u našoj vezi.

* Mislimo: “To se meni ne može dogoditi. Necu ostati trudna”.

* Oklevamo da nademo lekara/ku, u strahu od suocavanja sa brzim i rutinskim pregledom, a ako smo mlade ili neudate, cesto smo spremne da prihvatimo moralizatorski stav i neodobravanje. Plašimo se da ce lekar/ka obavestiti naše roditelje o odluci da koristimo kontracepciju.

* Ne prepoznajemo ili nismo svesne svog dubokog nezadovoljstva sredstvom koje koristimo i stoga pocinjemo da ga koristimo nepravilno.

* U iskušenju smo da ostanemo trudne samo zato da bismo sebi dokazale da smo plodne ili da bismo spasle vezu koja se gasi, ili zato što bebu želimo da bismo imale o kome da se staramo.

Šta možemo da ucinimo?

Same možemo da ucimo o najvaljanijim metodama kontracepcije. Kroz razgovor bez predrasuda i razmenom iskustava i znanja jedna drugu vodimo do rešenja, koja pomažu i do dobrih lekara/ki. Možemo same da uocimo kada lekar ili lekarka nisu dovoljno pažljivi pri pregledu i podržati jedna drugu u zahtevima za pažnjom koja nam je potrebna. Razgovorom možemo razotkriti svoje prikrivene otpore za korišcenje kontracepcije. Možemo otpoceti mukotrpan ali vredan razgovor sa svojim partnerom o kontracepciji, hrabreci ga da podeli odgovornost sa nama. Možemo se udružiti i insistirati da zakoni, sudovi, škole, crkve, roditelji, lekari, istraživacki projekti, klinike i farmaceutske kompanije promene svoju praksu i pristup te da nam omoguce da uživamo u svojoj seksualnosti bez rizika da ostanemo trudne.

Možemo da organizujemo centre za samopomoc i druge alternativne institucije za brigu o zdravlju, gde ce naša potreba za informacijama, razgovorom i licnom podrškom u teškocama koje prate izbor pravog kontraceptivnog sredstva biti zadovoljena. Možemo izabrati dobre klinike koje vec postoje. Možemo se boriti za slobodu izbora kontracepcije, koja ne zavisi od okolnosti. Šta god da izaberemo, možemo to uciniti zajedno.

Kako nastaje trudnoca?

Za nastanak trudnoce potrebno je zdravo jajašce, zdrava sperma i postojanje odgovarajuce sluzi grlica materice (sluzi koja štiti spermatozoide). Lucenje sluzi pocinje usled povecanja nivoa estrogena u prvom delu menstrualnog ciklusa.

Za vreme seksualnog odnosa se sperma ejakulacijom izbacuje iz penisa muškarca u ženinu vaginu. U prisustvu odgovarajuce sluzi, spermatozoidi se krecu do grlica materice, a zatim kroz matericu do jajovoda. Ukoliko spermatozoid dode u kontakt sa jajnom celijom u spoljašnjoj trecini jajovoda može doci do oplodenja. Proces spajanja spermatozoida i jajne celije se naziva koncepcija ili fertilizacija - oplodenje. Oplodenom jajašcu je potrebno nekoliko dana na putu kroz jajovod do materice i da se posle jednog i po, do dva dana usadi u zid materice i razvija u sledecih 9 meseci.

Takode je moguce da se sperma zadrži na usminama ili u njihovoj blizini tokom seksualne igre. Ukoliko je prisutna i fertilna sluz sperma može dospeti u vaginu i spojiti se sa jajnom celijom. Do trudnoce može doci na ovaj nacin iako žena ima ocuvan himen i nikada nije imala seksualni odnos.

Trenutak kad jajašce napušta jajnik se naziva ovulacija, a dogada se približno 2 nedelje pre pocetka sledece menstruacije. Jedna od najrasprostranjenijih zabluda je da jajašce napušta jajnike tacno na sredini izmedu dve menstruacije. To se dešava samo ukoliko ciklus traje tacno 28 dana, što ne možemo sa sigurnošcu znati pre nego što se taj konkretni ciklus završi i ne pocne menstruacija. Jajašce može biti oplodeno samo u toku prvih 12 do 24 casa. Žena može ostati trudna u periodu od 5 dana pre ovulacije ukoliko je prisutna plodna sluz. Iako neuobicajeno, koncepcija se može dogoditi i za vreme menstruacije, ukoliko fertilna sluz pocne da se luci za vreme krvavljenja, pogotovo ukoliko žena ima kratke cikluse.

Spermatozoidi

Spermatozoide stvaraju muške polne žlezde - testisi (“jaja”). Seksualna stimulacija obezbeduje da krv navire u erekciono tkivo penisa, cineci da postane krut, tvrd, u erekciji. Kapljice semene tecnosti koje izlaze iz penisa ubrzo nakon erekcije sadrže puno spermatozoida. Ukoliko se stimulacija nastavi, muškarac doživljava orgazam. Sa pocetkom orgazma, sperma pocinje da se krece iz testisa do uretre i izbacuje se kroz mokracni kanal u ritmicnim kontrakcijama koje donose veliko zadovoljstvo muškarcu. To se naziva ejakulacija.

U toku jedne ejakulacije izade oko 300 do 500 miliona spermatozoida. Ovako veliki broj je neophodan da bi koncepcija bila moguca; cak i pod najpovoljnijim okolnostima samo oko 200 spermatozoida uspe da stigne do jajašca.

Brzina kretanja spermatozoida zavisi od kvaliteta cervikalne sluzi. Spermatozoidi mogu stici do jajašca u roku od 30 minuta. Spermatozoidi ne mogu da opstanu u kiseloj sredini vagine. Bez cevikalne sluzi koja mu omogucava kretanje i štiti ga, spermatozoid umire u roku od pola do 4 casa. Cim se pojavi fertilna cerviklana sluz, za vreme ili posle menstruacije, spermatozoid može preživeti u telu žene od 3 do 5 dana.

Da bi kontracepcija bila uspešna, proces oplodenja mora biti zaustavljen u nekoj od tacaka koje su prikazane crtežom.

Izbor metode kontracepcije

Pošto ne postoji savršen metod, izbor kontraceptivnog sredstva je uvek stvar kompromisa. Dakle, neškodljivost kontracepcije i efikasnost u sprecavanju neželjene trudnoce su verovatno najbitniji faktori. I jednostvanost primene može takode biti važan cinilac. Vecina žena je potpuno zdrava i plodna u momentu kada pocne da koristi neko kontraceptivno sredstvo i žele da takve ostanu. Potreban nam je metod koji je nabolji u zaštiti od neželjene trudnoce, koji nece izazvati bolest ili neplodnost, a koji je zaštita od bolesti koje se prenose seksualnim putem ukljucujuci i HIV infekciju.

Tabela br.1 ilustruje rizik od smrtnosti koji je povezan sa upotrebom razlicitih kontraceptivnih metoda, trudnocom i abortusom. Ne treba zaboraviti da ova tabela ne uzima u obzir druge faktore kao što su, na primer, društvena klasa, rasa ili tok trudnoce. Sredstva za kontracepciju se razlikuju i po tome koliku zaštitu pružaju u pogledu polno prenosivih bolesti, na primer, gonoreje, herpesa, klamidije, side i bolesti grlica materice. Uglavnom, mehanicka sredstva kontracepcije, a posebno kondomi, obezbeduju dobru zaštitu od vecine infekcija reproduktivnih organa. Treba imati na umu da neredovna i nepravilna upotreba smanjuje zaštitu koju pružaju mehanicke metode. Pilule omogucavaju izvesnu zaštitu od zapaljenja grlica materice, ali i povecavaju rizik od infekcije hlamidijom. Njihov uticaj na zaštitu od polno prenosivih bolesti je nesiguran. Spirala ne nudi zaštitu od polno prenosivih bolesti i povecava rizik od nastanka zapaljenja grlica materice, posebno u prvom mesecu po unošenju.

Kada posmatrate statistiku o efikasnosti odredenih metoda kontracepcije u knjigama i casopisima, imajte na umu - da postoji razlika izmedu dve mere: niže ocekivane stope neuspeha koja podrazumeva konstantnu i pravilnu upotrebu odredenog metoda i više tipicne, realne stope neuspeha koja se zasniva na podacima o stvarnoj upotrebi metoda u toku odredenog perioda. Realna stopa neuspeha ukljucuje i nezgode poput one kada zaboravimo da popijemo pilulu, propustimo da namestimo kondom na vreme ili izvadimo dijafragmu pre nego što protekne 6 casova od odnosa; one takode odražavaju i faktore kao što su ucestalost odnosa i starost žene. Realne stope neuspeha daju bolju sliku o efikasnosti odredenog sredstva i naterace vas da razmislite koliko je zaista efikasno sredstvo koje koristite vi i vaš partner. U poslednje vreme, istraživaci su pažljivo preispitivali studije o efikasnosti kontracepcije što je dovelo do promena u rezultatima o najnižim ocekivanim i o tipicnim stopama neuspeha.

TABELA 1.

ODNOS SMRTNOSTI I UPOTREBE SREDSTAVA ZA KONTRACEPCIJU, ABORTUSA I TRUDNOCE


Smrtnost u toku 1 godine

Pilule za kontracepciju (žena koja ne puši)

1 od 63 000

Pilule za kontracepciju (žena koja puši)

1 od 16 000

Spirala

1 od 100 000

Mehanicka sredstva (kondomi, dijafragma i sl.)

nijedna

Biološke metode

nijedna

Sterilizacija - laparoskopija

1 od 67 000

Sterilizacija - histeroktomija

1 od 1 600

TRUDNOCA

ilegalni abortus

1 od 3 000

legalni abortus - pre 9. nedelje

1 od 500 000

legalni abortus - izmedu 9. i 12. nedelje

1 od 67 000

legalni abortus - izmedu 13. i 16. nedelje

1 od 23 000

legalni abortus - posle 16. nedelje

1 od 8 700

nastavljena trudnoca

1 od 14 300

Tabela br. 2 prikazuje tipicne, niže i ocekivane stope. Stopa od 5% trudnoca ili stopa neuspeha od 5% znaci da su istraživanja u prošlosti pokazala da 5 od sto žena koje su koristile odredeno kontraceptivno sredstvo ostaje u drugom stanju u toku prve godine korišcenja tog sredstva. Nasuprot tome, heteroseksualne žene koje nisu koristile nijedno sredstvo imaju stopu trudnoce od 85%. Imajte na umu da ova tabela ne pravi razliku izmedu grupa žena na osnovu godina, socijalne klase ili rase, iako postoje razlike medu tim grupama. Na primer, starije žene su sklonije da redovno koriste spermicide, a mlade ne i stoga ostaju trudne cešce od starijih žena. Tipicna stopa neuspeha za spermicide je niža za starije žene nego što to pokazuju procenti prikazani u tabeli. Takode, posle prve godine, niža je stopa neuspeha za sve metode, pošto se u statisticke proracune više ne ukljucuju one žene koje su zatrudnele tokom prve godine korišcenja kontraceptivnog sredstva.

TABELA 2.

Najniža ocekivana i tipicna stopa neuspeha u toku prve godine korišcenja sterilizacije i reverzibilnih metoda kontracepcije u SAD


PROCENAT ŽENA KOJE OSTANU TRUDNE U PRVOJ GODINI KORIŠCENJA KONTRACEPCIJE


METOD

NAJNIŽA OCEKIVANA STOPA


TIPICNA STOPA

nijedan

85

85

spermicidi

3

21

apstinencija u

plodnim danima

20

metoda kalendara

9

metoda ovulacije

3

simptotermalna

metoda

2

postovuacija

1

prekinut snošaj

4

18

cervikalna kapa

6

18

cervikalni sunder

9

28

dijafragma

6

18

kondom

2

12

spirala

0,8

pilule za

kontracepciju

3

sterilizacija

0,2

0,4

 

U izboru metode ima onih koje su bolje prihvacene, pa ih navodimo tim redosledom. Vecina nas koje koristimo ili smo koristile kontracepciju biramo dijafragmu, cervikalnu kapu ili penu i kondom, zbog toga što efikasno sprecavaju trudnocu, nisu štetni po zdravlje i delom nas štite od polnih bolesti i zapaljenja grlica materice. Najsigurniji nacin zaštite od trudnoce postižemo ako koristimo neko od mehanickih sredstava, a u slucaju neuspeha se možemo opredeliti za abortus. Ocigledno je da zdravstveni problemi koji prate trudnocu i sam porodaj u velikoj meri se razlikuju od žene do žene i posledica su sveukupnog zdravstvenog stanja žene i nege koju je imala pre i za vreme trudnoce i porodaja. Osim sigurnosti, primena mehanickih sredstava nudi zaštitu od polnih bolesti i zapaljenja grlica materice. Moramo istrajati u nastojanjima da menjamo stavove i predrasude koje smo imale u prošlosti i koje su nas sprecavale da koristimo mehanicke metode. Cak i ako se žena odluci za pilule, spiralu ili neku dugotrajnu hormonalnu metodu, kao što je Norplant, mehanicka sredstva i dalje služe kao zaštita od polno prenosivih bolesti.

Dakle, na vama je da se odlucite za neki od ponudenih oblika kontracepcije i formirate svoje mišljenje i napraviti svoj izbor. I ne zaboravite, ukoliko odustanete od jedne metode, a ne želite da ostanete trudne, pocnite odmah da koristite drugu.

DIJAFRAGMA I SPERMICIDI

Pre nego što je u XIX veku izmišljena dijafragma, žene su zavisile od muškaraca, koji su koristili kondom ili prekinut snošaj, da bi sprecile trudnocu. Izum dijafragme je omogucio ženi da preuzme odgovornost nad kontrolom radanja i zaštitom od neželjene trudnoce. Upotreba dijafragme je bila jako popularna do 60-tih godina ovog veka. Trecina svih parova u SAD koji su sprovodili kontrolu radanja, koristila je dijafragmu. Medutim, 1971. godine "Planiranje porodice" saopštava da je svega 4% njihovih klijenata izabralo dijafragmu. Šta se dogodilo?

U kasnim 50-tim i 60-tim, industrija lekova, lekari, privatne fondacije i vlada SAD je pocela da ulaže novac u istraživanje, razvijanje i distribuciju pilule i spirale, a iskljucujuci bilo koje istraživanje o dijafragmi ili nekom drugom mehanickom kontraceptivnom sredstvu. Obicno su interesovanja više bila usmerena na razvoj novih tehnologija i/ili pravljenje profita nego na zdravlje i dobrobit žena. Mnoge žene su poverovale farmaceutskim kompanijama i lekarskim uveravanjima o sigurnosti pilula i spirale u nadi da ce im pilule i spirala omoguciti spontanost u seksu i bolju zaštitu od trudnoce nego što je bila ona sa dijafragmom.

U poslednje vreme, žene se ponovo vracaju dijafragmi. Pozitivan odnos prema seksualnosti i mogucnost otvorene komunikacije sa muškarcem sa kojim spavamo ucinili su da ponovo prihvatimo dijafragmu. Takode, naucile smo da dijafragma, ako je pravilno nameštena sprecava trudnocu, da je zaštita od polno prenosivih bolesti, a manje je štetna po zdravlje od pilula i od spirale.

Ipak još uvek nailazimo na teškoce u korišcenju dijafragme. Samo je lekar/ka može prepisati. Neki lekari/ke ne smatraju da bi trebalo da nadu vremena i da nas obuce kako da nameštamo dijafragmu. Lekarev ili lekarkin stav o seksualnosti može uticati na njihov stav o pojedinim kontraceptivnim metodama, a time i na naš. Mnogi lekari/ke smatraju da nismo sposobne da pravilno koristimo mehanicka sredstva, pa pošto mi ne želimo da se "mucimo" sa dijafragmom, zakljucuju da su pilula i spirala bolja sredstva za zaštitu od trudnoce. Poslednjih nekoliko godina se povecao broj istraživanja o mehanickim sredstvima zaštite, ali i dalje taj broj nije dovoljan: od 1980. do 1983. je trošeno prosecno 62 miliona dolara na svetskom nivou svake godine na istraživanja kontracepcije. Od toga je na istraživanja o mehanickim sredstvima zaštite utrošeno 2,9 miliona dolara.

Opis

Dijafragma, se uvek koristi sa nekom od spermicidnih krema ili želeom. Napravljena je od mekane gume u obliku plitke kape (pogledaj sliku). Ima savitljivu metalnu ivicu (prsten). Kada je ispravno uneta i nameštena, ona dobro prileže na grlic materice. Proizvodi se u razlicitim velicinama koje su izražne u milimetrima (od 50 do 105 milimetara), zavisno od velicine gornjeg dela vaše vagine.

Kako funkcioniše

Kada se na grlic materice postavi dijafragma premazana spermicidnom kremom ili želeom, ona sprecava spermatozoide da udu u cervikalni kanal. Spermatozoidi se mogu naci i na ivici dijafragme, ali tamo ce ih uništiti spermicidna krema ili žele. Neke žene, takode, razmazuju žele i na spoljnu stranu dijafragme da bi uništile spermatozoide koji su ostali u vagini. Dijafragmu uvek koristite sa kremom ili želeom jer: oni imaju kontraceptivno dejstvo, a dijafragma se stavlja samo da bi ih držala na pravom mestu.

Efikasnost

Dijafragma se pokazala neefikasnom samo kod 6% žena što znaci da ce zatrudneti 6 od 100 žena u prvoj godini korišcenja iako je dijafragma bila odgovarajuce velicine, pravilno nameštena i pravilno korišcena. Najcešce se ta stopa javlja zbog neznatnih pomeranja dijafragme do kojih može doci iz više razloga. Na primer, usled ritmicnog uvlacenja i izvlacenja penisa tokom odnosa, zbog položaja u seksu kada je žena gore (na muškarcu) i usled širenja gornjeg dela vagine do cega može doci tokom odnosa.

Vecu sigurnost postižete kombinujuci dijafragmu sa pracenjem plodnih dana u ciklusu. Gotovo potpuna zaštita se postiže ako uz dijafragmu partner koristi kondom u toku vaših plodnih dana.

Da li upotreba dijafragme utice na sposobnost zaceca

Dijafragma uopšte ne utice na vašu plodnost. Jednostavno prestanite da je koristite ukoliko želite da ostanete u drugom stanju.

Sigurnost po naše zdravlje i moguci problemi

Dijafragma je potpuno bezopasna. Ne može da sklizne i nestane u nama (kao što neke od nas strahuju) zbog toga što se vagina završava na oko 2,5 cm iza cerviksa. Odredena krema ili žele mogu irititrati vaginu ili partnerov penis. Ukoliko dode do toga, probajte neku drugu vrstu. Dijafragma se može pomeriti unapred i izazivati grceve u materici, bešici ili uretri. Kod nekih žena to može izazvati zapaljenje bešike, hronicni cistitis. Dijafragma se takode može pomeriti unazad ka debelom crevu što takode može biti neugodno. Tako nešto ukazuje da vam možda ne odgovara velicina dijafragme. Isprobajte razne tipove dijafragme da biste proverili koja vam najviše odgovara. Kod nekih žena dijafragma izaziva pojavu hronicnih gljivicnih infekcija, što se može izbeci ukoliko pažljivo operete i osušite dijafragmu posle svake upotrebe.

Koje žene ne bi trebalo da koriste dijafragmu?

Ukoliko je materica promenila mesto ( npr. ispadanje materice) ne smete koristiti dijafragmu. Ukoliko mokracna bešika pritiska na vaginu (cistocela) ili postoje drugi otvori na vagini (fistule), ne možete koristiti ovaj metod. Žene sa nepravilnostima kicmenog stuba možda nece biti u stanju da koriste dijafragmu. Žene sa hronicnim infekcijama urinarnog trakta ili sa iskustvom toksicnog šok sindroma ne bi trebalo da koriste dijafragmu.

Ukoliko vam je neugodno da dodirujete sopstvene genitalije i cini vam se da se na to necete navici, vrlo je verovatno da cete imati problema u uspešnom korišcenju dijafragme. Možda cete osecati gadenje i stid kada prvi put stavite prst u svoju vaginu, ali kada se budete navikle na to i kada prihvatite da dodirujete svoje telo, poteškoce oko unošenja dijafragme ce prestati. Možda ce baš od vas krenuti zamisao o formiranju grupe za samopomoc ili cete se pridružiti nekoj od vec postojecih grupa samopomoci koje vam mogu pomoci da razmotrite negativna osecanja koja se javljaju kada dodirujete svoje telo.

Kako da nabavite dijafragmu?

Velicina dijafragme zavisi od velicine i oblika vaše vagine i mišicne snage vaginalnih zidova. Dijafragmu vam preporucuje ginekolog/ginekološkinja koji ce vas uputiti kako da je stavljate. Ukoliko vam je materica blago pomerena unapred ili unazad, osoba koja vam preporucuje dijafragmu može izabrati jednu od tri postojece vrste metalnih elasticnih prstenova (u obliku luka, spirale ili ravan) koji pristaje uz gradu vaše materice. Ukoliko vam jedna vrsta ne odgovara probajte druge.

VRLO VAŽNO: Pošto ste se odlucili za dijafragmu kao sredstvo zaštite od neželjene trudnoce, vežbajte njeno stavljanje i vadenje pre nego što napustite ordinaciju da bi ginekolog ili ginekološkinja mogli proveriti na licu mesta da li to cinite ispravno. Ili vežbajte kod kuce nekoliko dana, a onda u ordinaciji proverite da li je pravilno nameštate. Dodirnite je i tako proverite da li je na pravom mestu, odmah potražite pomoc ukoliko imate neki problem da ne bi pogrešili kada vam za to bude bila potrebna. Nemojte eksperimentisati onda kada vam zaista zatreba. Mnogi lekari/ke se sa nemarom odnose prema ovom problemu.

Kod nas se dijafragme prodaju u privatnim apotekama. Lekar/ka ce vam odrediti velicinu, a vi cete same kupiti dijafragmu i žele, odnosno kremu koja se uz nju koristi.

Kako da koristite dijafragmu?

Jednom je neko rekao da ukoliko bi vam cetkicu za zube dali bez uputstva kako da je koristite, a nikada je pre toga niste videli, ne biste je dobro koristili u pocetku. Kao i svaka sprava, dijafragma je jednostavna za korišcenje ukoliko ste uvežbale njeno korišcenje. Stavljanje i vadenje može biti neprijatno u pocetku, ali ce svaki sledeci put biti brže i lakše. Dijafragma se namešta najviše 6 casova pre odnosa, pošto kreme i želei mogu poceti da gube svoje spermicidalno dejstvo nakon tog vremena. Najkonzervativniji stav je da se dijafragma unese neposredno pre odnosa, ali ukoliko ste osoba koju lako ponese seksualna strast, bolje je da je unapred stavite.

Priprema i stavljanje

Stavite žele ili kremu u kolicini od jedne kafene, do jedne supene kašike (oko 1 cm iz tube) na plitku udubljenu stranu (pogledaj ilustraciju). Razmažite kremu. U nekim knjigama se kaže da razmažete kremu i po prstenu, drugi kažu da krema na prstenu može uciniti da dijafragma sklizne. Najefektniji kompromis bi bio da razmažete kremu sa unutrašnje strane prstena, a ne i po vrhu. Zatim stisnite ivice pritiskajuci ivice izmedu kažiprsta i srednjeg prsta. Ukoliko vam tako ne odgovara, možete kupiti plasticni unosivac koji se koristiti samo uz dijafragmu sa ravnim prstenom. Možete da cucnete, sednete na WC šolju, stanete sa jednom nogom podignutom ili da legnete sa podignutim kolenima. Slobodnom rukom raširite usmine vagine i gurnite dijafragmu ka unutrašnjosti vagine sa kremom ili želeom okrenutim na gore. Ukoliko niste pre koristile tampone ili dodirivale vaginu, zapamtite da je ona postavljena pod uglom ka unazad. Onda prstom gurnite donji deo prstena dok ne osetite da je dijafragma pravilno nameštena. Zatim bi trebalo da pipanjem utvrdite da li kroz tanku gumu osecate ivicu grlica materice. Da bi se dodatno zaštitile, neke žene unose još malo kreme ili želea pomocu aplikatora kada je dijafragma postavljena, ali to nije neophodno. Ako je dijafragma pravilno postavljena, ne bi uopšte trebalo da je osecate. Takode, ni vaš partner ne bi trebalo da je oseca, mada neki muškarci primecuju da vrhom penisa dodiruju tanku gumu umesto cervikalnog ili vaginalnog tkiva. Nikada nemojte koristiti neki parafinski žele sa dijafragmom na primer, vazelin, jer on uništava gumu.

Dijafragmu u vagini ostavite najmanje 6 casova posle odnosa jer je toliko vremena potrebno spremicidima da unište spermatozoide. Možete je držati najduže 24 casa, ali nikako duže. Tuširanje je nepotrebno, ali ukoliko želite da se istuširate, sacekajte da prode 6 sati od odnosa.

Cesti odnosi

Ukoliko odnose imate jedan za drugim, morate dodati još kreme ili želea pomocu aplikatora. Stavite ga u vaginu, a dijafragmu nemojte pomerati.

Vadenje dijafragme

Pre nego što cete izvaditi dijafragmu, udobno se smestite, možda onako kao kada ste je postavljali. Ukoliko ne možete da dosegnete dijafragmu, zauzmite drugi položaj ili cucnite kao da cete prazniti creva. Uhvatite prstom dijafragmu ispod donje ivice prstena ili izmedu dijafragme i vaginalnog zida, a može i preko svoda dijafragme. Gurnite dijafragmu napred, potom nadole. Ukoliko imate dugacke nokte, vodite racuna o tome da ne zakacite dijafragmu i ne oštetite je.

Cuvanje dijafragme

Operite dijafragmu blagim sapunom i toplom vodom, otresite je i pažljivo osušite, naprašite je talkom i stavite je u kutiju daleko od svetlosti. Ne iskuvavajte je. Što cešce proveravajte da li postoji neka rupica, tako što cete je držati usmerenu ka svetlu ili je napuniti vodom da biste proverili da li postoje pukotine.

Rok trajanja

Trebalo bi da se proveri velicina dijafragme svake druge godine ili bar jednom godišnje. Možda ce vam biti potrebna nova velicina ukoliko dobijete ili izgubite na težini, ukoliko ste imali neki od vaginalnih hirurških zahvata, posle trudnoce, abortusa ili spontanog pobacaja. Ako je pravilno koristite, dijafragma ce vam trajati najmanje par godina.

Cena

Kod nas se dijafragma ne može dobiti na lekarski recept vec je morate kupiti u privatnoj apoteci, a cene su razlicite, približno 50 nemackih maraka. Lekarski pregled može biti besplatan ili se placa ukoliko odete u neku od privatnih ordinacija. Veliki broj lekara u državnim institucijama nije spreman da vam propiše dijafragmu. Ukoliko se to desi, a mislite da je dijafragma sredstvo koje bi vam najbolje odgovaralo, potražite lekara ili lekarku koji ce hteti da vam prepiše dijafragmu. Cena pregleda u privatnim ordinacijama zavisice o vrsti i opsežnosti pregleda. Spemicidalne kreme se takode kupuju.

Prednosti

Dijafragma predstavlja dobru zaštitu ukoliko imate odnose sa partnerom koji je spreman da saraduje i pomaže dok je nameštate i ukoliko nemate suviše cesto odnose, jer se ona koristi samo u vreme kada vodite ljubav.

Veoma je efikasna ako se stalno i ispravno koristi.

Ne izaziva gotovo nikakva sporedna neželjena dejstva i opasnosti.

Dijafragma je pogodna ukoliko želite da imate odnos za vreme menstruacije, a ne želite da vam obilna menstrualna krv smeta.

Koristeci dijafragmu možete dosta nauciti o svom telu. Ukoliko ne znate kakva je vaša vagina, korišcenje dijafragme ce vas tome nauciti. Tako cete upoznati bolje svoje telo i više uživati u seksu.

Ponovljena ispitivanja su pokazala da dijafragma sa kremom ili želeom smanjuje rizik od infekcije gonorejom ili trihomonasom u vaginalnom kanalu. Povecava zaštitu od zapaljenja grlica materice i cervikalne displazije, a takode može pomoci da se izlecite od postojeceg zapaljenja grlica materice.

Nedostaci

Ukoliko vi ili partner želite neometan i potpuno spontan seks, nameštanje dijafragme može biti smetnja ukoliko je ne stavite unapred.

Ne smete zaboraviti da je koristite u svakom odnosu i proverite da li imate dovoljno kreme ili želea, koje sa dijafragmom uvek treba da imate kod sebe .

Curenje krema ili želea može biti nezgodno, mada ne ostavljaju fleke. Isprobajte razne vrste. Ukoliko je neophodno obrišite se papirnatom maramicom ili peškirom posle odnosa.

Neki ljudi koji uživaju u oralnom seksu kažu da je ukus želea i krema neprijatan. Jedan od nacina da se to izbegne jeste da se pažljivo operete posle stavljanja dijafragme ili da stavite dijafragmu posle oralne seksualne predigre, a pre samog koitusa. Ovo zaista ometa i velika je verovatnoca da tada uopšte i necete staviti dijafragmu. Kod nekih žena korišcenje dijafragme izaziva gljivicne infekcije i infekciju urinarnog trakta.

Odgovornost

Pošto ste se odlucili da dijafragmu koristite kao zaštitu od neželjene trudnoce, vi i vaš partner možete deliti odgovornost oko nameštanja, mada vecina žena sama sve radi.

ŽENSKI KONDOM

Ženski kondom ili Femidom se kod nas ne može pronaci. To je novo kontraceptivno sredstvo koje se, za sada, koristi u SAD i nekim evropskim zemljama. Može se kupiti bez lekarskog recepta. Sastoji se od mekanog, labavog poliuretanskog materijala koji je sa jedne strane zatvoren i taj deo pokriva grlo materice. Na drugom kraju kondoma se nalazi pokretan poliuretanski prsten koji ostaje izvan vagine posle nameštanja. Unutrašnji prsten služi kao pricvršcivac. Kondom je premazan lubrikantom i ne zahteva precizno nameštanje oko grlica materice. Jednostavno se unese u vaginu iza stidne kosti tako da unutrašnji prsten prekriva grlic materice. Ženski kondom je efikasan poput dijafragme i cervikalne kape u sprecavanju trudnoce. Bolja je zaštita od polnih bolesti i HIV infekcije nego dijafragma ili cervikalna kapa.

Ženski kondom pomaže ženama da se same štite i od trudnoce i od polnih bolesti. U eri širenja HIV infekcije medu ženama, ova zaštita - mada nije 100% sigurna - posebno je vredna. Ženski kondom je narocito pogodan za žene ciji partneri ne žele da koriste kondom, jer se može namestiti mnogo pre seksualnog odnosa i tako izbeci prekidanje odnosa na nacin na koji je to potrebno sa muškim kondomom. Takode, za muškarce koji bi želeli da koriste kondom, ali imaju teškoce u održavanju erekcije dok ga stavljaju, ženski kondom može pomoci da se izbegne ta neprijatnost u toku vodenja ljubavi. Takode, nije neophodna erekcija da bi se izvadio ženski kondom. Materijal od koga je napravljen ženski kondom je jaci od lateksa koji se koristi za izradu muških kondoma. Mekan je, tanji i otporniji na ulja, a pošto se ne kupuje na lekarski recept, ženski kondom ne zahteva posetu lekaru/ki.

Kao i muški kondom, namenjen je za jednokratnu upotrebu. Medutim, nekim ženama ova vrsta zaštite ne odgovara. Ponekad je spoljašnji prsten suviše primetan. Kao i sa drugim mehanickim sredstvima, potrbno je da se oslobodimo nelagodnosti kada dodirujemo sopstvene genitalije, mada je samo malo vežbanja potrebno da bismo prevladale osecaj nelagodnosti.

MUŠKI KONDOM

Opis

U starom Egiptu muškarci su upotrebljavali kondome 1350 godina p.n.e. kao dekorativne prevlake za penise. U XVIII veku kondom je bio popularisan kao sredstvo za zaštitu od trudnoce i polnih bolesti. Obicno je bio napravljen od tanke, cvrste lateks gume, dizajniran da prekrije penis u erekciji i da spreci prodor sperme u vaginu. Kondomi se obicno prodaju urolani i mogu se odmotati do dužine od 15-20cm; a na otvoru imaju oko 3,4 cm širok gumeni prsten koji pomaže da se kondom zadrži na penisu, dok je zatvoreni kraj ili zaobljen ili ima mali rezervoar u kome se skuplja sperma i koji sprecava pucanje kondoma. Postoje i tzv. “kožni” kondomi (koji su napravljeni od jagnjece kožice ). Oni su skuplji, ali mnogo tanji i nisu efikasna zaštita od polnih bolesti. Ako koristite gumene kondome sa lubrikantima, manja je opasnost od cepanja, ali lakše skliznu sa penisa i moraju se mnogo pažljivije koristiti. Kondomi ciji je oblik isuviše anatomski mogu da prouzrokuju povecanu osetljivost kod nekih muškaraca, a mnogo se rede dešava da skliznu za vreme odnosa. Neki kondomi sadrže spermicide koji uništavaju vecinu spermatozoida sa kojima dodu u kontakt i efikasnija su zaštita od polnih bolesti i verovatno su mnogo efikasniji od kondoma koji ne sadrže spermicide. Kondom je jedino jednokratno kontraceptivno sredstvo koje mogu da koriste muškarci. Da bi nabavili kondom, muškarcima nije potreban recept, dovoljno je da ga kupe u bilo kojoj apoteci ili trafici.Takode, žene mogu same da kupe kondom da bi ga uvek imala kod sebe. Zbog toga nije nikakvo cudo što se kondom najcešce koristi kao sredstvo za kontracepciju u mnogim zemljama. Iako je njegova upotreba bila veoma raširena, pojavom pilule i spirale popularnost kondoma i ostalih mehanickih metoda je opala. Muškarci su mogli da uživaju u spontanosti i seksualnoj slobodi koje su donele pilula i spirala, a da nisu morali da snose negativne efekte upotrebe kontraceptivnih sredstava. Danas se smatra da je kondom mnogo efikasnije sredstvo, jer ljudi više znaju o hetereoseksualnom prenošenju side. Najnovija istraživanja na plasticnom kondomu i poboljšanje starijih modela, verovatno ce još više povecati upotrebu kondoma.

Efikasnost

Kvalitetan kondom štiti ženu od trudnoce u 98% slucajeva, ako se koristi prema uputstvu. Ukoliko se ne koristi redovno i na sasvim pravilan nacin, stopa neefikasnosti se povecava na 12%, a to znaci da ce 12 od 100 žena koje koriste kondom kao sredstvo kontracepcije ostati trudno. Preporucujemo da se kondom koristi sa nekim od spermicidnih pena, kremom ili želeom kako bi se postigla što bolja zaštita. Kada se koristi u kombinaciji sa spiralom ili dijafragmom, kondom omogucuje dodatnu zaštitu u periodu ovulacije.

Mogucnost zaceca

Savršeno reverzibilan. Da biste zatrudnele jednostavno vaš partner neka prestane da koristi kondom.

Kako koristiti kondom?

Kondom se navlaci na penis u erekciji pre polnog odnosa ili bilo kakvog kontakta sa vaginom - ne samo pre ejakulacije, zato što muškarac mnogo pre ejakulacije ispušta nekoliko kapi sperme koje su dovoljne da dovede do trudnoce. Kondom može namestiti sam muškarac, ali to može uciniti i žena za vreme seksualne igre.

Upozorenje

Ostavite malo prostora na kraju kondoma kod vrha penisa da bi se tu mogla skupiti sperma; centimetar praznog prostora iz koga je istisnut vazduh izmedu vrha penisa i kondoma ce spreciti spermu koja naglo izlazi iz penisa da probije kondom. I vazduh koji se zadržava u vrhu kondoma može da izazove njegovo prskanje.

Ukoliko ne koristite kondome sa lubrikantima (navlažene kondome), onda koristite i neki lubrikant da bi sprecili cepanje kondoma - spermicidalnu penu, kremu ili žele, ali nikada vazelin koji može da ošteti gumu kondoma. Pljuvacka je uvek zgodan lubrikant, ali može uvecati opasnost od zaraze gljivicom iz roda Candida. Lubrikante nanosite nakon što ste kondom stavili na penis.

Neko od partnera mora držati prsten kondoma kada penis, koji više nije u erekciji, posle odnosa vadite iz vagine, inace kondom može skliznuti i sperma može dospeti u vaginu.

U slucaju da se to dogodi, odmah stavite krem, žele ili penu u vaginu i ne tuširajte se.

Odgovornost

Muškarac je taj koji koristi kondom. Uživanje je vece ako oba partnera ucestvuju u postavljanju kondoma. Za parove koji imaju ceste odnose, kondomi predstavljaju dobar nacin da i muškarac ucestvuje u kontroli radanja. U kracim vezama, kada niste sigurni da li cete imati odnos ili ne, kondomi su zgodno kontraceptivno sredstvo. Ne ocekujte od muškaraca da uvek imaju kondom u džepu - bicete razocarani. Ukoliko ne poznajete muškarca dovoljno dobro da biste bile sigurne da ce imati kondom sa sobom, bilo bi pametno da uvek imate neki kod sebe. Ali mnogima od nas je teško da izvade kondom i predlože muškarcu da ga koriste.

Prednosti

Jeftin je, lako se nabavlja i jednostavan je za upotrebu.

Kondom je kontraceptivno sredstvo koje pruža dobru zaštitu od nekih polnih bolesti, ukljucujuci i HIV virus ukoliko se koristi tokom celog odnosa. Takode, sprecava prenošenje polnih bolesti kao što je npr. trihomonas, dok ste u fazi lecenja.

Ukoliko muškarac ima problema sa prevremenom ejakulacijom, kondom može da smanji stimulaciju penisa, pa da tako odloži ejakulaciju i produži polni odnos.

Ukoliko neposredno nakon odnosa želite da idete negde, necete imati problema sa spermom koja vam curi iz vagine pošto kondom zadržava svu spermu.

Ne treba vam lekarski recept da biste kupili kondom.

Nedostaci

Kondom treba namestiti neposredno pre odnosa, što ometa spontanost odnosa, osim ukoliko postavljanje kondoma ne postane uobicajeni deo seksualne igre.

Kondom može da smanji seksualno zadovoljstvo muškarca, buduci da penis ne dodiruje direktno zidove vagine. Zato mnogi muškarci izbegavaju da koriste kondome, zaboravljaju pri tom kako kontraceptivna sredstva uticu na zadovoljstvo žene u seksu. Neki muškarci kažu da ne osecaju velike promene u seksualnom zadovoljstvu.

Upotrebom kondoma cemo izbeci dejstvo lubrikanta koji se normalno javlja tokom odnosa (to su kapljice tecnosti koje izlaze iz penisa u erekciji) i kao rezultat toga nastaje trenje koje može smetati ženi, narocito prilikom ulaska penisa u vaginu. Ukoliko vam se ovo dogada upotrebljavajte lubrikante ili kondome sa lubrikantima i to po mogucstvu lubrikante koji sadrže spermicide.

Kako da nabavite kondome?

Kondome možete nabaviti u apotekama, trafikama, a od skora i u automatima - kondomatima. Iskustvo preve kupovine je mnogim muškarcima bilo jako neprijatno, pogotovo ukoliko ih je apotekarka pitala koju velicinu žele, a oni nisu znali da se pitanje odnosi na velicinu kutije. Kondomi su napravljeni u standardnoj velicini, pakovani su u kutije od 3 ili 12 komada, a cena zavisi od vrste. Postoje i obojeni kondomi, ali i muškarci i žene se žale da boja nije postojana i da izaziva pecenje i iritaciju. Neki proizvodaci prave kondome sa raznim ispupcenjima i u raznim oblicima tvrdeci da donose više uživanja ženama u seksu, iako neke od žena koje su ih upotrebljavale tvrde da nisu osetile nikakvu razliku.

Rok upotrebe

Vreme trajanja kondoma je 5 godina, ukoliko se cuvaju dalje od izvora toplote jer ih toplota oštecuje. Zato ih ne treba dugo nositi u novcaniku ili džepu. Ukoliko imate obicaj da ih duže nosite sa sobom, koristite onu vrstu koja je spakovana u foliju.

KONTRACEPTIVNI SUNDJER

Kontraceptivni sunder je relativno nova metoda kontracepcije koja je pocela da se koristi sredinom osamdesetih u SAD. Ne može se nabaviti kod nas i uglavnom se ne koristi kao kontraceptivno sredstvo. Oblik sundera je slican dijafragmi, samo manji i napravljen je od poliuretana, veštacke supstance. Proizvodi se u jednoj velicini, širina mu je oko 5 cm i debljina oko 1,5 cm. Sunder prekriva grlic materice i tu skuplja spermu, a drže ga zidovi vagine. Sadrži spermicid (nonoksinol 9) koji uništava spermatozoide. Koristi se tako što se navlaži vodom i unese u vaginu. Ne zahteva tako precizno nameštanje kao dijafragma ili cervikalna kapa. Ne sme se koristiti tokom menstruacije zbog opasnosti od toksicnog šok-sindroma. Kada je namešten, možete imati koliko god želite odnosa za redom, ali posle odnosa treba ga ostaviti u vagini najmanje 6 casova, a ne duže od 24 casa. Izvlaci se tako što se uhvati za traku koja je pricvršcena na sunder i izvuce se napolje. Za žene koje nisu radale sunder podjednako štiti od trudnoce kao i dijafragma; sigurnost zaštite je 94%, a pri tipicnoj upotrebi oko 82%. Ta stopa je mnogo viša kod žena koje su radale. Njegovi negativni efekti još nisu dovoljno prouceni jer se radi o novom sredstvu kontracepcije. Do sada je oko 2% žena prijavilo alergijske reakcije.

CERVIKALNA KAPA

Cervikalna kapa se pojavila krajem 80-tih u SAD. To je okrugla gumena kapica koja prekriva grlic materice. Kao i dijafragma, sprecava da sperma prodre kroz grlic materice. Obicno se koristi sa malo spermicida koji se namaže sa unutrašnje strane kape da bi uništilo one spermatozoide koji mogu slucajno da prodru u grlic materice. Uglavnom su istraživanja o cervikalnoj kapi nastajala pod pritiskom ženskog pokreta tako da ona danas predstavlja pobedu ženskih zdravstvenih aktivistkinja. Upotreba cervikalne kape je slicna upotrebi dijafragme i podudarnog su delovanja. Pošto je mnogo manja od dijafragme, udobnija je za upotrebu. Jeftinija je, jer se prilikom upotrebe koristi mnogo manje gela. Negativni efekti su slicni onima koji se javljaju kad koristimo dijafragmu.

SPERMICIDI - KONTRACEPTIVNI ŽELEI I KREME

Prvobitna namena spermicidalnih krema ili želea je bila vezana za upotrebu dijafragme ili cervikalne kape, a mogu se koristiti i kao dodatna mera zaštite sa kondomima. Efikasnost zaštite spermicidima, ako se samo oni koriste iznosi 97%. Medutim, stopa neefikasnosti želea i krema je znatno veca od 3%. Preporucuje se da spermicide koristite uz kondome.

Krema ili žele se prodaju u tubama sa aplikatorom. Želei su providni, a kreme su bele boje. Mogu se nabaviti bez recepta u apotekama.

Kako koristiti kremu i žele?

O upotrebi krema i želea sa dijafragmom ili cervikalnom kapom, pogledajte prethodna poglavlja. Ako ih koristite sa kondomom neposredno pre odnosa (manje od 15 minuta), trebalo bi da vi ili vaš partner napuni aplikator, da ga stavi u vašu vaginu i da gurne klip. Za svaki sledeci odnos koristite po još jedan aplikator. Ostavite žele ili kremu u vagini najmanje 6 odnosno 8 casova posle odnosa. Ako želite da se istuširate, moracete sacekati da prode neko vreme.

Prednosti

Nabavka pene i želea je laka poput nabavke kondoma. Upotrebom pene i želea obezbedicemo sebi delimicnu zaštitu od gonoreje i hlamidije.

Nedostaci

Moguca je pojava alergije ili neprijatnosti izazvanih njihovim mirisom i ukusom. Želei mnogo manje iritiraju, ali su lepljiviji od krema.

PENE

Opis

Pena je bele boje i podseca na kremu za brijanje. Sadrži spermicidalno sredstvo. Prodaje se u tubi sa aplikatorom. Kod nas mogu da se nadu razlicite vrste pena za kontracepciju i to u privatnim apotekama.

Dejstvo pene

Pošto se nanosi na spoljašnje ušce grlica materice i to uz pomoc aplikatora, pena sprecava spermatozoide da produ kroz ušce istovremeno ih uništavajuci.

Efikasnost

Ako se redovno i pravilno koristi ocekivana stopa neefikasnosti je 3%, medutim stvarna stopa neefikasnosti je oko 21%, što znaci da ce zatrudneti 21 od 100 žena u toku prve godine korišcenja pene kao sredstva za zaštitu od neželjene trudnoce.

Mi preporucujemo korišcenje pene sa kondomom. Kada se ta dva sredstva koriste zajedno, njihova efikasnost je gotovo stopostotna. Pena je takode veoma efikasna kada se koristi kao dopuna piluli u prvim mesecima korišcenja ili kao dodatno sredstvo zaštite uz spiralu.

Efikasnost zaštite penom može da bude umanjena zato što žene koriste suviše malo pene, ili nisu primetile da je tuba gotovo potpuno prazna, zaboravljaju da protresu tubu, ne unose penu na ispravan nacin ili je koriste pošto je odnos vec poceo.

Kako koristiti penu?

Unesite je najkasnije 30 minuta pre pocetka odnosa. Ukoliko je pena pakovana u tubu dobro je protresite dvadesetak puta jer veci broj mehurica bolje blokira spermatozoide. Takode, treba da se protrese i zbog spermicida koji se natalože na njenom dnu. Stavite aplikator na vrh. Kada pritisnete aplikator, on ce se napuniti penom.

Lezite, slobodnom rukom razmaknite usmine vagine, unesite aplikator što dublje u vaginu, oko 10cm i pritisnite klip. Onda izvucite aplikator, ali nemojte izvlaciti klip, jer možete ponovo usisati penu u aplikator. Dovoljno je uneti jedan aplikator pun pene. Ukoliko nikad pre niste koristili tampone, možete malo vežbati uvlacenje aplikatora. Otkricete da je vaša vagina blago nagnuta prema ledima i da nije uspravljena na gore. Treba da ubrizgate penu oko cerviksa.

Pre nego što ga odložite, aplikator operite blagim sapunom i toplom vodom, ne sme da bude vrela. Ne morate ga oprati baš istog trenutka.

Upozorenje

Treba da ponovite unošenje pene svaki put kada imate nov odnos ili kontakt vagine i penisa, bez obzira na prethodno unošenje. Pena treba da ostane najmanje 6 sati posle odnosa i ukoliko želite da se istuširate, moracete da sacekate. Možda ce vas ometati curenje pene, pa se zaštitite uloškom ili papirnom maramicom.

Uvek treba da imate pri ruci rezervnu tubu. Neke pene imaju ogranicen rok trajanja, dok druge samo pocnu sporije i teže da izlaze iz tube.

Koristite penu sa kondomom da biste postigli maksimalnu sigurnost.

Neželjeni efekti

Kod nekih žena pena izaziva nadražaj u kontaktu vagine i penisa muškarca, što prouzrokuje bol, pecenje ili osecaj žarenja.

Odgovornost

Uglavnom je unošenje pene ženina briga, premda i partner može da ucestvuje

Prednosti

Kada se koristi sa kondomom, pena je veoma sigurno kontraceptivno sredstvo.

Jednostavna je za upotrebu, nanošenje ne traje duže od 30 sekundi.

Pena se manje cedi od kreme i želea.

Pomaže u zaštiti od gonoreje i hlamidije.

Nedostaci

Nije dovoljno da samo penu koristite kao efikasno sredstvo za zaštitu od neželjene trudnoce.

Unošenje pene može na trenutak da ometa sponatnost odnosa, ukoliko ne ucinimo da postane deo seksualne igre.

Mnogi kažu da ima grozan ukus, pa je najbolje da se koristi posle oralnog seksa.

Neke pene se prodaju u aerosolnim bocama, što nije ekološki ispravno.

Kako da nabavite penu?

Kod nas se u privatnim apotekama bez recepta mogu nabaviti razne uvozne pene.

AB film

AB film je providan i elastican, cetvrtastog je oblika, a njegove dimenzije su 5x5 cm. Sadrži nonoksinol 9 koji deluje lokalno, uništava spermatozoide i tako sprecava da prodru kroz grlic materice i izazovu neželjenu trudnocu. Primenjuje se 15 minuta pre pocetka vaginalnog polnog odnosa, tako što se postavlja duboko u vaginu. Pazite da vam ruke budu suve kada unosite film. Na temperaturi tela film se brzo rastvara i pruža vam zaštitu naredna 2 sata. Pre svakog odnosa treba primeniti novi film. U toku jednog dana možete primeniti veci broj filmova. Ne treba se tuširati 6 sati posle polnog odnosa. Kao zaštitno sredstvo je mnogo prijatniji od pene, pa žena nema problema ukoliko odmah posle polnog odnosa treba negde da ide. Medutim, ne predstavlja sigurnu zaštitu ukoliko ga ne koristimo sa kondomom ili dijafragmom, ili nekim drugim lokalnim sredstvom, ili eventualno uz metodu kalendara. Neke žene su alergicne na spermicidalnu supstancu od koje se film sastoji, pa se njima ovo sredstvo zaštite ne preporucuje. Ukoliko posle primene filma osetite pecenje ili druge neprijatnosti, nemojte ga više koristiti i probajte sa nekim drugim kontraceptivnim sredstvom. Zaštita koju pruža film je približno jednaka zaštiti pomocu pene i ima gotovo iste prednosti i mane kao pena.

PRIRODNE METODE KONTRACEPCIJE

Možemo nauciti da posmatramo i razumemo hormone koje proizvodi naše telo i koji nas cine plodnima, tako što cemo posmatrati tri jednostavna telesna znaka: sekret grlica materice, bazalnu temperaturu i promene grlica materice. Na ovaj nacin, svakodnevno možemo pratiti svoje plodne i neplodne dane. Potrebno nam je svega nekoliko minuta dnevno da bismo obavile i zapisale svoja zapažanja.

Mnoge od nas su cule za metod ritma, ali i za njegovu neefikasnosti. Ovaj metod nastoji da predvidi ženin ciklus na osnovu informacija o prethodnim ciklusima. Medutim, pošto nijedna žena nema apsolutno regularan ciklus, ovaj metod cesto ne funkcioniše. Loše iskustvo sa ovim metodom kontracepcije ucinilo je da mnoge žene “otpišu” prirodne metode kontracepcije; ipak, prirodne metode su usavršene i njihova naucna osnova je dobro dokumentovana. Prirodne metode kontracepcije ne treba mešati sa metodom ritma.

Bitno je nauciti da možemo da zatrudnimo samo u odredenom periodu menstrualnog ciklusa i da postoje nacini na koje možemo prepoznati taj period. Posmatranje sopstvenog ciklusa nam može biti od pomoci na razlicite nacine. Može nam poslužiti da bolje upoznamo sopstveno telo, ako nam cilj nije kontracepcija. Možemo ga koristiti da bi sprecile trudnocu ili predvidele menstruaciju. Takode, može da bude koristan i lezbejkama koje žele da ostanu u drugom stanju koristeci metode samopomoci (vidi poglavlje, ”Nove reproduktivne tehnologije”).

Tri znaka plodnosti

Cervikalni sekret (sluz grlica materice)
Ovim metodom jednostavnim posmatranjem cervikalne sluzi tokom ciklusa identifikujemo plodne i neplodne dane. Cervikalni sekret najavljuje pocetak plodnih dana i njihov završetak u toku svakog ciklusa, kao i vreme najvece plodnosti, kad se približava ovulacija. Plodni dani pocinju pojavom cervikalnog sekreta i traju do cetvrtog dana uvece od pojave sekreta. Do ovulacije može doci bilo kada u periodu od dva dana pre i dva dana nakon što se sluz pojavila.

Bazalna temperatura
Bazalna temperatura pokazuje neplodne dana posle ovulacije i može da potvrdi da je došlo do trudnoce. Temperatura je niža pre ovuulacije i viša pošto ovulacija prode. Porast temperature od najmanje par stepeni u toku tri dana je znak da se dogodila ovulacija.

Bazalna temperatura potvrduje da se dogodila ovulacija i ukazuje na neplodne dane posle ovulacije. Ona nam ne govori kada pocinju plodni dani ili koji su dani pre ovulacije sigurni za odnos.

Promene na grlicu materice
Ovo se odnosi na promene u položaju i osecaju prilikom dodirivanja grlica materice. Dok traju plodni dani grlic je mekši i ispupceniji i može se napipati otvor spoljašnjeg ušca. Kada se kolicina cervikalnog sekreta smanji i grlic postaje manje ispupcen, mekši je i manje otvoren.

Promene na grlicu materice same po sebi nam ne govore kada nastupaju plodni dani i kada se završavaju, ne daju nam preciznu informaciju o sigurnim i nesigurnim danima za odnos. Medutim, promene na grlicu materice predstavljaju valjani nacin da se potvrdi postojanje cervikalnog sekreta i zapažanja o bazalnoj temeraturi.

Znake plodnosti je lako uociti i opisati, sve to ne zahteva više od par minuta svakog dana.

Zaštita od trudnoce posmatranjem plodnih/neplodnih dana

U cilju sprecavanja neželjene trudnoce možete koristiti dva nacina zaštite:

Prirodno planiranje porodice
Podrazumeva izbegavanje svih kontakata vagine sa penisom za vreme plodnih dana (to otprilike traje 1/3 ciklusa). Dozvoljena je intimnost tokom koje sperma (ukljucujuci i tecnost koja izlazi iz penisa pre ejakulacije) nece doci u kontakt sa plodnom cervikalnom sluzi.

Ovaj nacin je prihvatljiv za sve one koji ne žele da koriste veštacku kontracepciju iz religijskih, medicinskih ili filozofskih razloga.

Metod pracenja plodnih dana
Ovaj metod podrazumeva odlaganje kontakta vagine i penisa ili korišcenje mehanickih sredstava u toku plodnih dana. Ovaj pristup koji se kosi sa religijskim shvatanjima omogucava onima koji koriste kontracepciju steknu uvid kada je verovatnoca da kontraceptivno sredstvo “omaši” veca i da dode do neželjene trudnoce, da bi u tim periodima pažljivije koristili odredeno kontraceptivno sredstvo. Žene takode mogu smanjiti upotrebu nekih kontraceptiva (mehanickih sredstava) pošto utvrde kada su im neplodni dani, a to se odnosi na dve trecine ciklusa. Iako pene ili želei mogu maskirati znakove koji ukazuju na plodne dane, žene kažu da nemaju problema sa kombinovanjem posmatranja plodnih dana i korišcenja mehanickih sredstava, posebno kondoma.

Izuzetno je važno da žena metod posmatranja plodnih dana nauci direktno od druge žene i da svoja opažanja beleži svakog dana. Nije preporucljivo da se o ovom metodu uci samo iz knjige. Iako mnoge knjige mogu biti od koristi, ukljucujuci i ovu, one vam ne mogu dati licnu povratnu informaciju, podršku i razmenu iskustva koji su vam neophodni. Ako želite da saznate više o ovim metodama, kontaktirajte ženske grupe.

Metode ovulacije (posmatranje sekreta)

Evelin i Džon Bilings, par iz Australije, pre trideset godina su otkrili metod koji se pokazao kao koristan u sprecavanju neželjene trudnoce i koji nije bio u suprotnosti sa religijskim uverenjima. Oni su unapredili metod posmatranja ovulacije uocivši razlike u vlažnosti ili suvoci vagine, kao i karakteristican izgled vaginalnog sekreta koji ukazuje na plodne i neplodne dane.

Možda ste vec primetile da vaš normalan vaginalni sekret varira tokom ciklusa, da ga nekoliko dana nema i da se onda odjednom pojavljuje jaci sekret, penast ili kao da su vam vaginalne usmine mokre. Ovo se dešava zbog sekreta koji se proizvodi u zidovima vaginalnog kanala kao posledica hormonalnih promena. Evo kratkog pregleda odnosa izmedu sekreta i plodnosti:

Menstruacija. Ciklus pocinje prvog dana vaše menstruacije. Pošto menstrualna krv može maskirati sekret, period menstruacije ne mora biti obavezno sigura za kontakt vagine i penisa bez zaštite ili polni odnos.
Suvi dani nakon menstruacije (ako ih ima). Vecina žena ima nekoliko dana “suvoce” (bez sekreta) posle menstruacije. Moguce je da nemate osecaj sekreta i da zaista nema sekreta na vaginalnom otvoru ili na gacicama. Dani u vreme “suvih” dana pred ovulaciju su sigurni za kontakt vagine i penisa i polni odnos. Primedba: ukoliko posmatrate unutrašnjost vagine, gotovo uvek cete pronaci nešto slicno sekretu. Sekret koji omogucava preživljavanje sperme je dovoljno tecan da curi i izvan vagine i trebalo bi da se proverava samo spolja.
Dani sluzi. Plodni dani pocinju cim se pojavi sluz. To se najcešce dešava posle nekoliko suvih dana, mada je moguce da se sluz pojavi i u toku menstruacije. Plodni dani pocinju onda kada osetite vlažnost u vagini ili kad vidite tragove na gacicama i toalet papiru. Ta sluz je obicno u prvih dan-dva lepljiva, a onda postaje kremasta, vlažna, skliska i ponekad bela poput belanca. Takode, postaje sve tecnija i tanja kako se približava ovulacija. Neke žene mogu da je uhvate medu prste i razvuku. Cim se pojavi, uloga sluzi je da štiti i cuva spermatozoide do ovulacije. Stoga, da bi sprecile trudnocu, odložite odnos ili koristite neko mehanicko sredstvo u periodu otkako se sluz pojavila cetvrtog dana uvece pošto se promenila u “suvocu” ili neplodnu sluz.
Poslednji dan sa sekretom koji još uvek sadrži neke od karakteristika “plodnog” sekreta se naziva dan vrhunca sluzi. Ovulacija se može dogoditi u bilo kom trenutku u periodu izmedu drugog dana i pre veceri cetvrtog dana uvece posle vrhunca. Broj plodnih dana varira od ciklusa do ciklusa, mada obicno traju 6 - 12 dana (otprilike trecinu ciklusa).

4. Lutealna faza (posle vrhunca). Posle dana najvece sluzi sekret ce se ponovo promeniti: postacete ponovo “suvi” ili ce se promena manifestovati u obliku deblje (žilavije, gumastije) sluzi. Ovi “suvi” dani ili dani kada je sekret žilaviji, najavljuju lutealnu fazu, 10 - 16 “suvih” dana do sledece menstruacije. U periodu od cetvrtog dana posle dana vrhunca sluzi, pa do menstruacije ne možete zatrudneti.

Ovim opisima su date opšte karakteristike koje vecina žena ima. Medutim, svaka žena je posebna i drugacija i njen sekret se može razlikovati od ovih tipicnih opisa sluzi, ali svaka žena može lako nauciti da prepoznaje svoju sopstvenu šemu.

Ukoliko imate neku vaginalnu infekciju, moguce je da necete biti u stanju da razlikujete cervikalnu sluz od sekreta prouzrokovanog infekcijom ili lekom koji koristite da bi je lecili. Trebalo bi da se tada oslanjate na druge metode kontracepcije. Ukoliko ne proverite sekret odredenog dana ili ukoliko ne možete da ocenite o kojoj se vrsti sluzi radi, smatrajte da vam je taj dan plodan dan.

MERENJA BAZALNE TEMPERATURE I ISPITIVANJA SLUZI GRLICA MATERICE

Ovaj metod ukljucuje upotrebu merenja bazalne temperature i ispitivanja sluzi grlica materice. Neki smatraju da bi takode trebalo ukljuciti i metod ritma. Medutim, pošto sluz daje pouzdanije informacije o plodnim i neplodnim danima, metod ritma se više ne koristi.

Ukoliko koristite ovaj metod kontracepcije, plodne dane cete utvrditi prema sluzi (pogledaj prethodno poglavlje). Merenje bazalne temperature pokazuje da je temperatura niža pre ovulacije i viša posle. Mereci temperaturu pomocu specijalnog bazalnog termometra (na kome je svaki stepen C podeljen na deset delova) svako jutro u isto vreme i zapisujuci to u odredenu tabelu, videcete da se vaša temperatura polako penje kako se ovulacija približava i povišena ostaje do pocetka menstruacije. Pocetkom menstruacije temperatura se snižava i ostaje niža do sledece ovulacije. Plodni dani se završavaju ili cetvrtog dana od dana najvece sluzi ili treceg dana uvece.

Efikasnost

Neki lekari/ke smatraju da su sve prirodne metode kontracepcije nesigurne. U mnogim slucajevima brkaju rec prirodna sa recju ritmicka. Skorašnje studije, radene sa ženama koje su izbegavale kontakt penisa i vagine u plodnim danima pokazuju da metod utvrdivanja ovulacije i simpto-termalni metod mogu biti veoma efikasni ako se nauce pažljivo, dobro razumeju i pravilno primenjuju. Kada se koriste stalno i ispravno zaštita od neželjene trudnoce je oko 97%. Ako se metod ne koristi redovno i na sasvim ispravan nacin, tj. ukoliko žena i njen partner imaju kontakt vagina-penis u toku plodnih dana, ili ako pravila nisu valjano shvacena ili neslaganje oba partnera da koriste ovaj metod, on ima veoma visoku stopu promašaja. Takode, greške se mnogo cešce dešavaju u periodima stresa.

Možete koristiti utvrdivanje plodnih i neplodnih dana da biste povecali sigurnost spirale i drugih mehanickih sredstava tako što cete izbegavati bilo kakav kontakt izmedu vagine i penisa u toku plodnih dana.

Mogucnost zaceca

Izvanredna. Dovoljan je odnos u toku plodnih dana.

Odgovornost

Odgovornost je na ženi, a poterbna je saradnja muškarca.

Prednosti

Nema neželjenih efekata.

Mnoge od nas uživaju u tome da poznaju ciklus u kojem naše telo funkcioniše i smatraju ovo znanje vrednim i nezamenjivim u donošenju mnogih odluka koji se ticu zdravlja.

Može vam pomoci da tokom plodnih dana istražujete druge nacine kako bi doživeli zadvoljstvo, tako što cete uzajmno masturbirati ili imati oralni seks. Izbegavajte svaki dodir izmedu vagine i penisa.

Saradnja partnera koja vam je potrebna za korišcenje ove metode može unaprediti razumevanje i bliskost medu partnerima.

Nedostaci

Najveci nedostatak je rizik od trudnoce ako se ne obavežete da cete ovu metodu koristiti na sasvim ispravan nacin.

Ne štiti vas od seksualno prenosivih bolesti ukljucujuci i HIV infekciju.

Potrebno je vreme od najmanje 2 ili 3 ciklusa da biste naucili da koristite ovu metodu na pouzdan nacin.

Može biti neprakticna ukoliko niste u cvrstoj vezi i sa partnerom u koga imate puno poverenje.

Ukoliko se ne odlucite za neko mehanicko sredstvo kontracepcije i vaš izbor bude uzdržavanje od seksualnih odnosa ili bilo kakvog dodira izmedu vagine i penisa kada su vam plodni dani, to može biti seksualno frustrirajuce ako ne otkrijete i uživate u nekom drugacijem nacinu vodenja ljubavi.

APSTINENCIJA

Apstinencija ne izaziva posledice. U stvari, ponekad je upravo ono što želimo. Apstinencija podrazumeva vodenje ljubavi bez polnog odnosa (koitusa) i najsigurniji je nacin kontracepcije koji se koristi vec vekovima i veoma je popularan. Nema fizickih nuspojava sve dok je seksualno uzbudenje praceno orgazmom koji rasterecuje organe male karlice. Izbegavajte bilo kakav kontakt izmedu vagine i penisa, pošto sperma može da se pomeri ka unutrašnjosti vagine i tako da dosepe u matericu.

PILULE ZA KONTRACEPCIJU (ANTIBEBI PILULE)

Pilule su odobrene za upotrebu u vecini zemalja 1960. godine, a da pre toga nisu bile dovoljno testirane i proucene. Sinteticka pilula, koja je gotovo 100% sigurna u zaštiti od trudnoce ukoliko se redovno uzima svakog dana, izazvala je ogromno uzbudenje u medicinskoj, naucnoj i farmaceutskoj javnosti. Iako je još 1962. godine medicinska literatura potvrdila opasnost originalne pilule, vrlo malo profesionalaca/ki se usprotivilo tako brzom i reširenom korišcenju pilule; boriti se protiv pilule bilo je isto što i boriti se protiv vladajuce ideologije koja je podržavala nagli razvoj i distribuciju generacije novih lekova kao i preuzeti rizik od optužbi da se zadržava progres. Za žene to je izgledalo kao divna alternativa za metode koje su im do tada bile dostupne.

Pilule su postale ogroman eksperiment: u toku 2 godine samo je u Americi oko 1,2 miliona žena koristilo pilule za kontracepciju i do 1973. taj broj je porastao na oko 10 miliona žena.

Mnoge žene su po prvi put cule o opasnostima pilula sa velikom dozom estrogena kada su procitavši knjigu dr Barbare Siman pod nazivom “Slucaj doktora protiv pilule”, koja je objavljena 1969. i ponovo, u dopunjenom izdanju 1979. godine u Americi. Posle toga mnoge su prestale da koriste pilule i pokušale da pronadu alternativni metod. Napori ženskih aktivistkinja kao i brojnih grupa potrošaca su doveli do osavremenjivanja pilule i uputstva uz pakovanje pilula, a koje sadrži razumljive informacije o mogucim neželjenim efektima i komplikacijama usled korišcenja pilula.

Pošto su mnogi od ozbiljnih neželjenih efekata povezani sa visokom dozom estrogena, farmaceutske kompanije su smanjile doze estrogena kao sastojka pilule i dodatnim istraživanjima došle do progesteronske pilule (pilule u kojoj se nalazi samo progesteron). Nacionalna mreža za zaštitu ženskog zdravlja u SAD upozorava da pilule sa manjom dozom estrogena iako sigurnije od onih sa velikim dozama koje su se koristile 60-tih, nema podataka koji bi podržavali tvrdnju da su današnje pilule potpuno neškodljive i bez negativnih efekata pilula sa velikim dozama hormona. Na srecu, istraživanja koja su u toku u buducnosti ce nam odgovoriti na neka važna pitanja u vezi sa dugorocnim posledicama korišcenja pilula.

Kako deluju pilule za kontracepciju

Da bi se razumeli kako deluju pilule morate da znate šta se, u stvari, dogada tokom menstruacije. Poglavlje 12, “Anatomija i fiziologija sekualnosti i repodukcije” sa dodatkom, opisuju šta su hormoni i kako ženski hormoni, estrogen i progesteron, uticu na menstrualni ciklus.

Pilule za kontracepciju koje sadrže kombinaciju hormona sprecavaju trudnocu tako što onemogucavaju sazrevanje jajašca u jajniku. Tokom ciklusa, najniži nivo estrogena indirektno stimuliše hipofizu da luci i šalje folikulo-stimulirajuci hormon (FSH), a on zapocinje sazrevanje jajašca u jajnicima. Pilula sadrži veštacki estrogen koji podiže nivo estrogena toliko visoko da se sprecava otpuštanje FSH-a. Na taj nacin tokom korišcenja pilula, jajnici ostaju relativno neaktivni te ne dolazi do sazrevanja jajašca koje je neophodno za sjedinjenje sa spermatozoidima. To je, u stvari, isti nacin na koji žensko telo reaguje tokom trudnoce: žuto telo i placenta šalju estrogen u krv cime inhibiraju FSH. Koristeci mnogo niži nivo hormona, pilule simuliraju trudnocu i stoga su neki negativni efekti pilula slicni simptomima u ranoj trudnoci. Ako dode do ovulacije, to znaci da vaš organizam zahteva vece doze estrogena nego što postoje u pilulama ili ste zaboravili da uzmete jednu ili više pilula.

Veštacki progesteron, koji se zove progestin, koristi se u razlicitim vrstama pilula. Progestin obezbeduje važne kontraceptivne efekte ukljucujuci i povecanje gustine cervikalne sluzi, smanjenu pokretljivost spermatozoida kao i jajašca. Mini-pilule (pilule koje sadrže samo progesteron) nisu tako efikasne u sprecavnju trudnoce kao kombinovane pilule.

Dvofazne kombinovane pilule sadrže malu kolicinu estrogena (35mg) i manje progestina u prvih deset dana ciklusa (5 mg), a više u sledecih 10 dana (1mg).

U trofaznim kombinovanim pilulama kolicina progesterona ili progesterona i estrogena varira u toku svake trecine ciklusa. Sadrži nižu dozu estrogena od drugih kombinovanih pilula i nižu dozu progesterona od mini-pilula. U svim trofaznim pilulama nivo progesterona se polako povecava tokom ciklusa.

Kombinovane pilule (pilule koje sadrže dva hormona)

Efikasnost

Kombinovane pilule imaju veoma nisku stopu trudnoce od 0,1%, ali uobicajena stopa iznosi ipak 3%. Trudnoca nastaje ako zaboravite da uzmete pilulu jedan ili više dana, ako ne koristite neku dodatnu metodu u toku prvog meseca korišcenja pilula, ako uzimate neke antibiotike ili antikonvulzive, ukoliko povracate ili imate proliv, ili ako s vremena na vreme menjate vrstu pilula koje koristite. U tim slucajevima, dodatne metode zaštite tokom ostatka ciklusa mogu spreciti trudnocu.

Mogucnost zaceca

Ako želite da ostanete u drugom stanju, prestanite da uzimate pilule po završetku prethodne kutije. Ubrzo nakon toga vecina žena postaje ponovo sposobna za trudnocu. Može proci nekoliko meseci pre nego što jajnici pocnu ponovo normalno da funkcionišu, a prva menstruacija po prestanku korišcenja pilula može kasniti nedelju ili dve. Ako su vam ciklusi i pre uzimanja pilula bili neredovni, posebno ako ste tinejdžerka, možete imati neredovne cikluse i godinu dana nakon prestanka uzimanja pilula. Preporucljivo je korišcenje drugih kontraceptivnih metoda 6-12 meseci po prestanku uzimanja pilula da bi omogucili svom organizmu da se vrati u normalu pre nego što poželite da zatrudnite.

Vecina žena ima normalnu trudnocu nakon prestanka uzimanja pilula. Medutim, ženama koje su koristile pilule, u proseku je potrebno dva do tri meseca više da bi zacele nego ženama koje nisu koristile pilule; grubo receno, jednoj cetvrtini žena koje su prekinule uzimanje pilula je potrebna najmanje jedna godina da zatrudne. Ako ne zatrudnite pošto je istekla godina dana od prestanka uzimanja pilula potrebno je da se obratite vašem ginekologu/ginekološkinji.

O uticaju pilule na zdravlje žene

Mnoge od nas ne vole da svakodnevno i godinama uzimaju lekove koji dotovo da uticu na sve telesne organe posebno zato što njihovi efekti i nisu do kraja ispitani. Ipak, neke od nas su izabrale da ih koriste preuzimajuci rizik efikasne zaštite od neželjene trudnoce.

U tekstu koji sledi iznecemo veliki deo postojecih informacija o korisnosti i štetnosti pilula za kontracepciju. U vecini smrtnih slucajeva prouzrokovanih korišcenjem pilula, žene nisu bile detaljno pregledane pre korišcenja pilula, uzimale su prevelike doze pilula, nisu išle na redovne kontrole, ili, jednostavno, nisu bile obaveštene o mogucim rizicima. Neke žene nisu obracale pažnju na bolove koji su, u stvari, bili opominjuci signali i potražile su pomoc prekasno.

Koliko dugo koristiti pilule?

Ako trenutno nemate nikakvih zdravstvenih problema, slobodno uživajte u neogranicenoj slobodi koju vam pilule omogucavaju. Ipak, ako uzimate pilule dugi niz godina treba da znate da na neki nacin ucestvujete u ogromnom eksperimentu o dugotrajnim efektima svakodnevnog unošenja hormona na žensko zdravlje. Istraživaci/ce nisu saglasni oko pitanja koliko dugo žena može da uzima pilule. Takode, periodicne pauze (tokom kojih se ne uzimaju pilule), ne uticu na mogucnost da ostanete trudne. Kada predete 40-u, povecava se rizik, narocito ako postoje i dodatni faktori rizika ( pogledaj poglavlje: ” Koje žene nikako ne bi smele da uzimaju pilule?”). Neki istraživaci/ce veruju da duža upotreba pilula povecava mogucnost komplikacija i zdravstvenih problema.

Prestanak uzimanja pilula

Tužna je cinjenica da mnoge žene ostaju trudne u prvim mesecima po prestanku uzimanja pilula samo zbog toga što im je nezgodno da koriste neku drugu metodu kontracepcije, narocito neko od sigurnijih mehanickih sredstava. Potrebno je o tom problemu razgovarati, tražiti informacije, podršku da bi prešle na korišcenje drugih metoda. Velika je pomoc ako imamo partnera koji razume i ceni našu želju da odaberemo manje opasno sredstvo za kontracepciju.

Upozoravajuci znaci

Svaki problem koji traje duže od dva ili tri ciklusa zahteva obracanje ginekologu/ginekološkinji. Ovo su simptomi koji upozoravaju na mogucnost ozbiljnog problema: jak bol ili otoci nogu (butina ili listova), jaka glavobolja, vrtoglavica, slabost, ukocenost, svetlucanje pred ocima (ili gubitak vida), problemi sa govorom, bol u grudima ili gubitak daha, bol u stomaku. Odmah se obratite lekaru/ki zbog toga što to mogu biti znaci srcanog napada, moždanog udara ili tumora jetre. Odmah treba da prestanete sa uzimanjem pilule. Grcevi u nogama mogu biti izazvani zadržavanjem tecnosti pod dejstvom estrogena koji sadrže pilule. Nemojte ovo brkati sa jakim bolovima u nogama, ali takode nemojte oklevati da odete kod lekara ako grcevi u nogama postanu jaki.

Koje žene nikako ne smeju uzimati pulule

Pošto su pilule opasne za neke žene, u SAD Društvo za hranu i lekove obavezuje farmaceutske kompanije da uz svako pakovanje pilula prilože listu kontraidikacija i uslova koji zabranju upotrebu pilula. Ne uzimajte pilule ako imate:

bilo kakvu bolest ili stanje vezano za probleme krvotoka. To su: jako proširene vene, (tromb u veni, najcešce u nozi), tromboflebitis, plucna embolija (tromb koji je došao u pluca, najcešce iz noge), moždani udar, srcano oboljenje ili srcanu manu ili koronarnu bolest.
Hepatitis ili druga oboljenja jetre. Pošto jetra metaboliše polne hormone (progesteron i estrogen) nijedna žena sa oboljenjm jetre ne bi smela uzimati pilule dok se ne izleci. Treba koristiti alternativne metode kontracepcije zbog toga što trudnoca može biti veliko opterecenje za jetru. Žena koja je imala žuticu tokom trudnoce, takode, ne bi trebalo da koristi pilule.
Tumori jetre, neispitana krvavljenja tokom ciklusa, rak dojke ili rak reproduktivnih organa, trudnoca, žutica tokom trudnoce.

Koje žene ne bi smele uzimati pilule

Žene sa sledecim problemima ne smeju uzimati pilule:

Jake glavobolje
Hipertenzija. Žene sa povišenim krvnim pritiskom (hipertenzija) ili srednje proširenim venama moraju uzimati pilule sa velikim oprezom.
Kongenitalna hiperbilirubinemija (Gilbertovo oboljenje)
Akutna mononukleoza
Velike hirurške intervencije (4 nedelje pre operacije)
Velike operacije koje zahtevaju dugo mirovanje
Prelomi dugih kostiju ili druge ozbiljne povrede nogu
Postojeca oštecenja jetre
Žene preko 40. godina sa dodatnim faktorima rizika, kao što su šecerna bolest ili povišen krvni pritisak. One statisticki predstavljaju populaciju sa najvecim rizikom od tromboembolije i drugih komplikacija koje prouzrokuje pilula. Pošto ti rizici rastu i tokom trudnoce, žene preko 40 godina moraju razmišljati o nekom mehanickom sredstvu ili sterilizaciji - podvezivanje jajovoda kod žene ili vazektomija kod partnera.
Žene koje puše, posebno žene koje popuše 15 ili više cigareta dnevno i koje su stare preko 35 godina statisticki predstavljaju populaciju sa visokim rizikom od moždanog udara i srcanih oboljenja vezanih za uzimanje pilula.

Koje žene ne treba da uzimaju pilule

Navodimo stanja u kojima ne bi trebalo uzimati pilule, a ako se uzimaju obavezna je redovna lekarska kontrola.

* dijabetes, predijabetes ili ukoliko je u porodici bilo obolelih od dijabetesa. Metabolizam šecera je veoma promenjen kod žena koje koriste pilule. Progestin vezuje telesni insulin što dovodi do povecanih potreba za insulinom kod dijabeticarki. Ako dijabetes imate vi ili vaši bliski rodaci, lekari/ke preporucuju korišcenje pilule sa malom dozom hormona uz redovne kontrole krvi. Mnogi lekari savetuju ženama sa dijabetesom da uzimaju pilule zbog toga što je trudnoca izuzetno opasna za njih.

Bolesti žucne kese.
Anemija srpastih celija.
Dojenje. Pilule mogu smanjiti kolicinu ili prekinuti lucenje mleka pogotovo ako se koriste brzo nakon porodaja. Pa i ako ne dovedu do zaustavljanja mleka, pilule povecavaju kolicinu proteina, masti i kalcijuma u mleku. Za sada nisu usaglašeni stavovi lekara/lekarki pošto još nije poznato kakve su dugorocne posledice ovih supstanci na decu.
Trudnoca koja se završila u prethodnih 10 - 15 dana.
Povecanje telesne težine od 4,5 kg ili više od kako je žena pocela da koristi pilule.
Srcane ili bubrežne bolesti - postojece ili preležane.
Stanja u kojima nije pouzdano ocekivati da ce žene koristiti pilule prema uputstvima, kao što su psihijatrijski problemi, alkoholizam ili mentalna retardiranost.
Porodicna istorija hiperlipidemije (poremecaji vrednosti masti u krvi)
Porodicna istorija smrti roditelja ili brata/sestre (posebno majke ili sestre) koja je prozrokovana srcanim napadom pre 50. godine.
Ne preporucuje se upotreba pilula ženama koje pate od depresije, hloazme, gubitka kose tokom trudnoce ili pre, astme, epilepsije, fibroma materice, akni, proširenih vena, koje su preležale hepatitis (iskljucujuci hepatitis A i mononukleozu). Upotreba pilule nakon preležanog hepatitisa moguca je samo ako su u poslednjih godinu dana testovi za funkciju jetre bili u redu, ali je i to rizicno.

Komplikacije ili neželjeni efekti

Sastojci pilula ulaze u naš krvotok, putuju kroz telo i uticu na mnoga tkiva i organe baš kao što to cine i prirodni estrogen i progesteron. Medutim, hormoni u pilulama su sintetski i imaju veoma povecan uticaj na neke žene.

Iako svako pakovanje pilula sadrži uputstvo, ginekolozi/ginekološkinje moraju nam objasniti sve rizike koje preuzimamo kada pocnemo da koristimo pilule. Na žalost, ni oni sami to cesto ne znaju. Takode, ponekad veruju da su efekti psihosomatski i da bi objašnjenja mogla uticati na naša opažanja. Ovakav stav je uvredljiv i opasan. Obavezno se obavestite o svim rizicima vezanim za pilule pre nego što pocnete da ih koristite.

Mnoge od nas nemaju nikakve ili vrlo male propratne pojave kada pocnu da koriste pilule. Nekim ženama se javljaju simptomi slicni onima iz prva tri meseca trudnoce, ali posle toga više nemaju smetnji. Takode, neke se naviknu na blage efekte pilula da bi za uzvrat uživale u njihovoj sigurnosti i efikasnosti pilula. Ako želite da koristite pilulu, probajte ih par meseci da biste videle kako vaše telo reaguje na njih.

Pilule i kardio - vaskularne bolesti - srcani i moždani udar

Kardiovaskularne bolesti (srcani napad, šlog, embolija pluca i drugi poremecaji krvotoka) odgovorne su za vecinu smrtnih slucajeva koji su posledica uzimanja pilula. Uzrok smrti mogu da budu povišene vrednosti triglicerida (masti u krvi) i nivoa holresterola kod žena koje uzimaju pilule. Rizik od smrti kod ovih bolesti je veci kod žena koje se koristile pilule nego kod žena koje ih nikad nisu koristile; izražena je razlika kod žena koje su uzimale pilule sa vecom dozom hormona, žena koje su stare preko 30 godina i koje puše. Drugim recima, rizik od bolesti krvotoka je manji za žene koje ne puše, koje su zdrave i mlade od 35 godina i ako su uzimale pilule sa malom dozom hormona. Novije studije su pokazale da rizik od kardiovaskularnih bolesti nije povezan sa trajanjem korišcenja pilule i da ne nestaje sa prestankom uzimanja pilule.

Pilule i povišen krvni pritisak

Manje od 5% žena koje koriste pilule ce dobiti hipertenziju (povišen krvni pritisak) i bice više izložene riziku od srcanog napada i moždanog udara. Incidencija visokog krvnog pritiska je veca kod starijih žena i povecava se što žena duže koristi pilule. Žene koje obole od povišenog krvnog pritiska bi trebalo da prestanu da uzimaju pilule; posle nekoliko nedelja od prestanka uzimanje pilula krvni pritisak se obicno vraca na normalu. Ženama kod kojih je u porodici bilo clanova koji su imali povišeni krvni pritisak ili koje vec imaju povišen pritisak lekari/ke moraju savetovati neko drugo sredstvo kontracepcije.

Pilule i rak

Povezanost izmedu korišcenja pilule i raka grlica materice još uvek nije sasvim jasna. Brojne studije, medutim, sugerišu da možda postoji neka povezanost izmedu nekih oblika cervikalnog kancera i pilula. Zbog toga, lekari/ke bi obavezno trebalo da vode racuna da ženama urade Papanikolau test pre nego što pocnu da koriste pilule. Zbog toga, lekari/ke, takode, preporucuju da se Papanikolau uradi jedanput godišnje kod žena koje koriste pilule.

Moguce je da postoji povezanost izmedu raka kože i pilula, mada se istraživaci ne slažu u pogledu toga i trenutno su istraživanja u toku.

Istraživaci se ne slažu ni oko pitanja da li postoji povezanost izmedu pilula i raka dojke. Vecina studija pokazuje da žene koje koriste pilule ne oboljevaju cešce od raka dojke od žena koje ih ne kroiste. Tri novije studije pokazuju da postoji povecan rizik od raka dojke posle dugotrajne upotrebe pilula. Medutim, vecina drugih studija to ne potvrduju. Ostaje da se razreše važna pitanja koja se ticu efekata korišcenja pilula sa malim dozama hormona, pogotovo o njihovom korišcenju pre prve trudnoce, za period korišcenja od 4 - 8 godina, pre uzrasta od 25 ili za žene koje imaju fibrozne ciste u dojkama.

Novije studije pokazuju da pilule sa visokom dozom hormona štite žene od raka endometrijuma i raka jajnika i da ova zaštita traje najmanje 15 godina pošto prestanu sa njihovim uzimanjem. Medutim, još uvek ne postoje podaci koji bi ukazivali da pilule sa malim dozama pružaju istu takvu zaštitu.

Pilule i deca (ako ih vec imate ili cete ih imati u buducnosti)

Nema potvrda teze da se tokom trudnoce cešce javljaju poremecaji pola ili srcana oboljenja kod beba i majki koje su uzimale pilule ili koje su prestale sa uzimanjem pilula u periodu do 3 meseca pre zaceca. Ipak, ti poremecaji se cešce pojavljuju kod beba cije su majke pušile tokom trudnoce i uzimale pilule.

Ne uzimajte pilule dok dojite.

Deca koja pronadu pilule i pojedu ih, mogu povracati. Ne znamo koju štetu mogu izazvati. Idite kod lekara/ke ukoliko je vaše dete pojelo više od par pilula.

Ostale neželjene pojave

Glavobolje

Oko 5% žena koje uzimaju pilule imaju jake, stalne glavobolje ili ozbiljnije migrene.

Migrene su pulsirajuce glavobolje koje nastaju zbog problema cirkulacije krvi u mozgu. Migrene su jako bolne. Medutim, migrena može biti znak koji upozorava na predstojeci moždani udar i zbog cega žena treba da prede na pilule sa nižom dozom estrogena ili da prestane da koristi pilule.

Dijabetes - šecerna bolest

Kod nekih žena pilula, kao i trudnoca može da utice na toleranciju glukoze (pogledaj poglavlje “Koje žene ne bi trebalo da koriste pilule?")

Depresija

Moguce je da jedna od cetiri žene koje koriste pilule bude osetljivija, anksiozna i depresivna kada pocne da koristi pilule. Ovi simptomi obicno i dalje traju iako u blažem obliku kako ciklusi odmicu. Može da pomogne prelazak na pilule sa nižom dozom hormona. Dodatak vitamina B6 takode može da pomogne. Ako imate ozbiljnu depresiju prestanite da koristite pilule.

Promene u seksualnoj želji

Mnoge žene se osecaju i ponašaju seksipilnije kada pocnu da koriste pilule pošto nestane njihov strah od trudnoce. Ali neke žene koje koriste pilule sa vecom kolicinom progesterona i malom dozom estrogena ne osecaju potrebu za vodenjem ljubavi, teže doživljavaju orgazam i žale se na suvlju vaginu i manju osetljivost vulve.

Povracanje

Ovo je uobicajena negativna reakcija koja se javlja na pocetku uzimanja pilula. Estrogen u piluli može iritirati sluznicu želuca ili izazivati mucninu, baš kao da ste trudni, jer i trudna žena mora da se navikne na visoke nivoe estrogena koje placenta luci u krv. Povracanje najcešce prestaje posle 3 meseca uzimanja pilula; može vam biti lakše ako uzimate pilule uz veceru ili ukoliko promenite pilulu i uzimate one koje sadrže manje estrogena.

Vaginitis i pojacani vaginalni sekret

Vaginitis je zapaljenje vagine koje može biti prouzrokovanogljivicnom infekcijom, trihomonasom, bakterijom ili virusom. Pilula menja normalnu vaginalnu floru. Kako pilula utice na pojavu vaginitisa nije do kraja razjašnjeno. Pilule utice na to da žena postaje manje otporna na hlamidiju. Pilule sa velikim dozama estrogena cine vaginu prijemcivijom za gljivicne infekcije monilijom (Candida albicans), dok pilule sa manjom dozom estrogena gotovo da nemaju nikakvog uticaja na pojavu vaginitisa koji je izleciv, ali može trajati sve dok ste na pilulama. Cesto se javlja i pojacan vaginalni sekret koji može biti prouzrokovan estrogenom i ne mora nužno ukazivati na infekciju, mada ako vam smeta, trebalo bi da to proverite sa lekarom/kom.

Infekcije mokracnih puteva

Neke studije pokazuju da medu ženama koje koriste pilule postoji veci broj onih koje imaju infekciju bešike ili mokracnog kanala. Novije studije ne potrduju te nalaze.

Promene u menstruaciji

Vaše menstruacije ce biti manje obilne bez obzira na vrstu pilula, mada estrogenske pilule izazivaju normalnije krvavljenje. Ponekad ce vaša menstruacija biti izuzetno slaba ili je uopšte nece biti. Ako se to dogodi, a vi ste pre toga zaboravili da popijete neku pilulu ili ste prekasno poceli sa kutijom za taj mesec uradite obavezno test na trudnocu. Ako vam je izostala menstruacija, a niste zaboravili da uzmete nijednu pilulu to ne mora da znaci da ste trudni; ponekad je to posledica uzimanja pilula tokom dužeg vremenskog perioda ili uzimanja progesteronskih pilula. Ako vam izostanu dve menstruacije jedna za drugom konsultujte ginekološkinju i uradite test na trudnocu.

Krvavljenje izmedu menstruacija

Ovo se odnosi na vaginalno krvavljenje koje vam se dešava izmedu dve menstruacije. Ako ne postoji dovoljno estrogena ili progestina u pilulama koje koristite da potpomognu promene endometrijuma u odredenim periodima ciklusa, može se dogoditi da se parcici tog tkiva izbace. To se isto može desiti ako propustite da uzmete pilulu. Ako koristite kombinovane pilule to se obicno dogada u 1. ili 2. mesecu od pocetka uzimanja i u najvecem broju slucajeva nestaje nakon toga, pošto se vaša materica navikava na nove nivoe hormona. Ukoliko neregularno krvavljenje ne prestane posle nekoliko meseci obavestite lekara/ku da bi ste videli da li je potrebno da predete na neku drugu vrstu pilula ili je u pitanju neki drugi problem. Sa progesteronskim pilulama ovo je vrlo uobicajena pojava. Neregularno krvavljenje ne znaci da pilula ne štiti od trudnoce.

Promene na dojkama

Može se dogoditi da vam se grudi povecaju i da postanu osetljivije, ali to obicno traje samo u prva tri ciklusa. Prelazak na pilule koje sadrže 20 mikrograma estrogena može vam doneti olakšanje.

Problemi sa kožom

Pilula može prouzrokovati ekceme, urtikariju, a rede i hloazmu što se manifestuje promenama u pigmentaciji kože koje se ponekad opisuju kao velike pege ili trudnicka maska. Pilule koje imaju vecu kolicinu progestina mogu povecati masnocu kože kod nekih žena. Estrogenske pilule mogu ublažiti akne.

Zapaljenje desni

Pilule, baš kao i trudnoca mogu izazvati upalu desni. Žene koje koriste pilule trebalo bi još pažljivije da peru zube, koriste zubni konac i posecuju zubara svakih 6 meseci.

Bolesti jetre i žucne kese

Pilula je povezana sa povecanom incidencijom bolesti žucne kese i tumora jetre i benignih i malignih. Žutica može biti rani simptom komplikacja jetre, tako da na prvi znak žutice treba da prestanete da uzimate pilule. Benigni tumori jetre su retki, ali mogu se brzo povecavati i mogu spontano puknuti.

Epilepsija i astma

Pilule mogu pogoršati vec postojecu epilepsiju ili astmu. Mogu se koristiti pilule sa malim nivoom estrogena i trebalo bi da žena bude pod strogom medicinskom kontrolom.

Virusne infekcije

Nešto viša incidencija bronhitisa i virusnih bolesti medu ženama koje koriste pilule dokazuje da pilula može da utice na telesni imunitet.

Cervikalna displazija

Ovaj problem, rast atipicnih celija na cerviksu, cešce se vida kod žena koje koriste oralne kontraceptive nego kod žena koje ih ne koriste.

Drugi problemi

Takode, upotreba pilula može uticati na zapaljenje plucne maramice, zaustavljanje rasta kostiju kod mladih žena, simptome artritisa, probleme sa vidom, ukljucujuci i smetnje i oštecenja rožnjace kod žena koje nose kontaktna sociva, defekte sluznice u ustima, na nastanak modrica, interakcije sa nekim lekovima za lecenje tuberkuloze, lupusom, promene u radu tiroidne žlezde, fotodermatitis (povecana osetljivost na dnevno svetlo sa hipopigmentacijom), gubitak kose koji se naziva alopecia, može izazvati pojacanu dlakavost, benigne izrasline mišicnog tkiva, autofoniju, slušni ili nazalni poremecaj koji dovodi do osecaja odjekivanja sopstvenog glasa, zvukova pri disanju i sl, ektopiju cervikalne sluznice koja cini ženu manje otpornom na hlamidiju (vecina studija je pokazala vecu ucestalost cervikalnih infekcija hlamidijom kod žena koje uzimaju pilule). Nema cvrstih dokaza da pilula izaziva ove efekte, ipak ako se susretnete sa nekim od ovih problema proverite da nisu povezani sa uzimanjem pilule.

Pozitivni efekti

Osim što pruža veliku sigurnost u zaštiti od neželjene trudnoce pilula ima puno pozitivnih efekata. Žene koje je koriste imaju krace menstruacije, menstruacije su manje obilne i bolne, predmenstrualna napetost se smanjuje. Rede se javlja anemija usled nedostatka gvožda, verovatno zbog toga što su menstruacije manje obilne. Rede su benigne promene dojki. Pilula takode štiti od zapaljenja unutrašnjih polnih organa, verovatno štiti od raka jajnika i raka materice kao i od ciste jajnika.

Pilule i ishrana

Pilule menjaju potrebe u ishrani žene što može doprineti nekima od komplikacija i negativnih efekata. Korišcenje pilula povezano je sa povecanim potrebama za vitaminom C, B2, B12 i posebno B6 i folnom kiselinom. Najvecem riziku medu ženama izložene su tinejdžerke, siromašne žene, zatim žene koje se oporavljaju od skorašnje bolesti ili operacije, koje su se tek porodile, koje uzimaju pilulu duže od 2 godine i one koje koriste pilule koje imaju srednje ili visoke doze estrogena. Pošto se promene u metabolizmu pojavljuju vec u prvim mesecima uzimanja pilule dobro bi bilo da izvršite medicinsku kontrolu i testirate krv posle 6 meseci korišcenja pilula i otkrijete imate li neke specificne oblike deficijencije.

Neke studije pokazuju da žene koje koriste pilule mogu imati pozitivan test tolerancije na glukozu. To znaci da im je metabolizam ugljenih hidrata poremecen što rezultira povecanjem težine i/ili povecanim nivoom glukoze i insulina. Dok koristite pilule pokušajte da održite zdravu ravanotežu u ishrani:

jedite zdravu hranu - posebno onu koja sadrži kompleks ugljenih hidrata
smanjite unošenje šecera,
uzimajte vitamine, narocito B - kompleks, C vitamin i folnu kiselinu.
Cinite to isto i nekoliko meseci nakon što prestanete da uzimate pilule, narocito ako želite da ostanete trudni. Žene koje su zatrudnele nekoliko meseci nakon prestanka uzimanja pilula, cešce su u toku trudnoce imale nedostatak folne kiseline i B6 vitamina.

Metabolizam vode i povecanje telesne težine

Pilula menja metabolizam vode. Estrogen može da izazove povecanje telesne težine usled povecanja grudi i obima bokova obicno nakon nekoliko meseci uzimanja pilula. I estrogen i progestin izazivaju zadržavanje vode, privremene i obicno ciklicne efekte koji obicno pocinju tokom prvog meseca, a nastaju usled povecanog prisustva natrijuma. Možete imati natecene clanke, osetljivost grudi, neprijatnosti sa kontaktnim socivima i povecanje težine do otprilike 2,5 kg. Zamena pilule za onu koja ima manje doze progestina ili estrogena ili smanjeno unošenje soli može pomoci da se smanji zadržavanja vode. Diuretici su opasni, prestanite sa uzimanjem pilule ukoliko gore navedene metode ne pomažu.

Kako nabaviti pilule

Videli smo da odredena fizicka stanja cine uzimanje pilule veoma opasnim, zato je od vitalne važnosti da se pažljivo ispitate pre nego što pocnete da ih koristite. Ne pozajmljujte ih od prijateljice. Proverite da li je vaš lekar/ka izvršio/la ginekološki pregled, pregled grudi, ocni pregled, Papanikolau test, da vam je proveren pritisak, test krvi i test mokrace. Ispitivanje treba da obuhvati pitanja o vašoj i medicinskoj istoriji bolesti vaše porodice, o raku dojke, o problemima krvotoka, dijabetesom, migrenama isl. Previše ljudi propisuje i koristi pilule prebrzo; proverite da li ste detaljno ispitane za svaku od kontraindikacija. Dok koristite pilule trebalo bi da idete na pregled jedanput godišnje.

Kako uzimati pilule

Pilule se prodaju u pakovanjima od po 21 ili 28 pilula (kod nas 21). Uzimate jednu pilulu svakog dana u toku tri nedelje, a zatim ih ne uzimate nedelju dana. Tokom te nedelje dobijate menstruaciju. Problem može biti utvrdivanje rasporeda uzimanja i neuzimanja pilula.

Režimi uzimanja pilula mogu biti takvi da prvu pilulu uzimate 5. dana posle pocetka menstruacije (racunajuci kao prvi dan onaj kada je menstruacija pocela) ili prvog dana menstruacije. Uzimajte pilule u približno isto vreme svakoga dana. Ukoliko osecate mucninu, uzimajte pilule sa obrokom ili posle vecere. Predlažemo raspored koji, ako ga se pridržavate, smenjuje verovatnocu da cete zaboraviti na pilulu: uzimajte pilule pred spavanje, proverite tablu svako jutro da bi se uverile da ste prethodnog dana uzeli pilulu. Uvek nosite sa sobom rezervnu tablu pilula u slucaju da se nadete izvan kuce ili izgubite pilule. Pažljivo procitajte uputstvo.

Ukoliko zaboravite da uzmete pilulu

Uzmite zaboravljenu pilulu cim se setite i sledecu u normalno vreme, cak i ako to znaci 2 pilule u isto vreme. Ukoliko zaboravite dve pilule, uzmite ih obe cim to shvatite, a onda uzmite dve pilule i sledeceg dana da bi ste uhvatile raspored. Koristite dodatna sredstva kontracepcije do kraja ciklusa (kondome, penu). Moguce je da se pojavi tackasto krvavljenje. Ukoliko zaboravite 3 pilule ili više krvavljenje ce verovatno poceti, pa se ponašajte kao da je to kraj ciklusa. Ne nadoknadujte propuštene pilule; prestanite sa uzimanjem pilula i odmah pocnite sa drugim metodama zaštite. Pocnite sa novim pakovanjem pilula u dan nedelju posle onog dana kada ste shvatile da ste zaboravile 3 ili više pilula, cak i ako krvarite. Koristite dodatni metod kontracepcije od dana kada ste shvatili da te zaboravili da popijete pilule do isteka 2 nedelje narednog ciklusa.

Ukoliko ste propustili pilulu ili dve, a izostala vam je menstruacija pocnite da koristite drugi metod zaštite i uradite test na trudnocu. Ukoliko ste redovno uzimale pilule, a niste dobili menstruaciju verovatno niste trudne ali vam je potrebna druga vrsta pilula.

Zaštita

Prva tabla pilula nece vas možda potpuno štititi jer jajašce može poceti da se razvija pre nego što ste pocele da uzimate prvu pilulu. Da bi ste bile sigurne, koristite još neki metod kontracepcije u prve dve nedelje. Posle ovog, bicete zašticene ceo mesec ukljucujuci i dane izmedu uzimanja pilula. Ukoliko uzimate antibiotike zbog neke akutne infekcije ili ukoliko imate mucninu, povracate ili imate proliv, trebalo bi da koristite neki drugi metod kontracepcije do kraja meseca .

Odgovornost

Pilule su prvenstveno ženina odgovornost. Vi idete kod lekara, podvrgavate se ispitivanjima, na vreme uzimate pilulu, podnosite promene i izlažete se mogucim rizicima.

Prednosti

Imate gotovo potpunu zaštitu od neželjene trudnoce.

Redovan menstrualni ciklus - menstruacija na svakih 28 dana.

Oko 50% smanjen rizik od zapaljenja unutrašnjih polnih organa.

Manje obilna krvavljenja tokom menstruacije. Ovaj efekat odgovara vecini žena, neke brine.

Olakšavanje predmenstrualne tenzije.

Manji menstrualni bolovi, grcevi ili izostanak istih.

Estrogenska pilula ce smanjiti akne kod nekih žena.

Možete više uživati u seksu pošto nema više straha od trudnoce.

Uzimanje pilule ne utice trenutno na vaš psihicki doživljaj vodenja ljubavi, narocito opuštajuce deluje ako tek treba da pocnete sa odnosima i imate puno da ucite o vašem telu i telu vašeg muškarca, kasnije kada postanete sigurnije u seksu i spremnije na otvorniju komunikaciju sa partnerima, prekidi koji podrazumevaju korišcenje dijafragme, pene i kondoma nece biti neprijatni.

Nedostaci

Vecina nedostataka je opisana u odeljku o delovanju. Dodacemo još i svakodnevnu brigu da se pilula uzme redovno. Neke žene su zaboravne ili usled brzog života cesto propuste da uzmu pilulu. Mlade žene koje žive u zajednici sa roditeljima i imaju potrebu da kriju pilule, ponekad ih ostavljaju skrivene i ne sete se da ih uzmu na vreme.

NORPLANT

Norplant je dugotrajno kontraceptivno sredstvo koje se sastoji od implanta koji unosi lekar/ka, specijalno obucen/a, u podlakticu, odmah ispod kože. Sastoji se od 6 fleksibilnih mekih gumenih kapsula velicine glave šibice od kojih svaka sadrži sinteticki progestin koji se koristi kao sastojak u nekim pilulama za kontracepciju. Taj hormon se polalo oslobada kroz zidove kapsula sve dok se kapsule ne izvade. Kapsule se mogu osetiti dodirom ili se videti golim okom kao mala ispupcenja. Norplant traje i pruža zaštitu od trudnoce u periodu do 5 godina posle cega se vadi i zamenjuje novim ili drugim kontraceptivnim sredstvom. Efikasnost u zaštiti od neželjene trudnoce je izrazito visoka. Norplant je u fazi ispitivanja tako da nisu poznati još uvek svi moguci negativni efekti. Prednosti su iste kao i kod pilula koje ne sadrže estrogen, a nudi sigurnu zaštitu od trudnoce u dužem vremenskom periodu s tim što žena ne mora da misli o tome. Kod nas se ne koristi.

DEPO-PROVERA

Depo-Provera su kontraceptivne injekcije koje sadrže sintetske hormone koji sprecavaju trudnocu. Velike su rasprave i na zapadu o sigurnosti ove metode. Iako je pronadeno da su Depo-Provera injekcije manje rizicne od pilula ipak su povezane sa mnogim negativnim efektima. Još uvek su u fazi ispitivanja, mada se koriste u preko 90 zemalja sveta.

Kod nas se ne koriste.

PILULE ZA MUŠKARCE

Pilule za muškarce bi mogle inhibirati produkciju spermatozoida ili sprecavati njihovo sazrevanje i preživljavanje. Mnogo manje istraživanja je usmereno na traganje za kontraceptivnim sredstvom za muškarce ako ih poredimo sa brojem istraživanja usmerenih na kontraceptive koje žene koriste. Mnoge žene zahtevaju više tih istraživanja. Ostaje samo da vidimo da li bi muškarci pristali da uzimaju pilule sa istim rizicima koje imaju pilule ili spirala za žene. Do sada nije pronadena pilula za muškarce i kako stvari sada stoje nece ni biti dostupna u sledecoj deceniji.

Šta ako bi i postojala pilula za muškarce ili injekcije za kontracepciju? Mnoge od nas ne veruju u potpunosti svojim partnerima. Ako bi muškarac slagao ženu da koristi pilule za kontracepciju opet bi žena snosila posledice neželjene trudnoce. Da bi muškarci zaista delili odgovornost oko sprovodenja kontracepcije nije dovoljno samo pronaci metode koje bi oni koristili. Za sada, mnoge od nas više vole da stvar ipak drže u svojim rukama.

POSLE NEZAŠTICENOG SEKSUALNOG ODNOSA - POSTKOITALNA KONTRACEPCIJA

Postkoitalna kontracepcija odnosi se na uzimanje velikih doza sintetickog estrogena, progestina ili kombinovanih pilula najduže tri dana posle nezašticenog seksualnog odnosa.

Negativni efekti ovih pilula su isti kao i kod uzumanja estrogenskih ili kombinovanih pilula sa velikim dozama hormona - mucnina i povracanje, glavobolja, preosetljivost grudi. Kod nas se u tu svrhu uzima Stediril M. Prve dve pilule se uzimaju najduže 72 sata nakon nezašticenog odnosa i druge dve 12 sati nakon uzimanja prve dve. Postkoitalna kontracepcija se može besplatno dobiti u Centru za devojke, kao i u Institutu za majku i dete i nekim domovima zdravlja i ginekološkim klinikama.

Trebalo bi da se ispitate pre nego što uzmete postkoitalnu kontracepciju (što se kod nas gotovo nikada ne radi). Sve one žene koje ne smeju da uzimaju pilule za kontracepciju ne bi trebalo da uzimaju ni postkoitalne pilule. Ako se pojave bilo koji upozoravajuci znaci srcanog ili moždanog udara odmah prestanite sa uzimanjem pilula i smesta se javite lekaru.

Ako ste imale nezašticen seksualni odnos, možda vam više odgovara da sacekate i da vidite da li ste zaista zatrudneli i ako jeste otidite na abortus. Iako je abortus skuplji i teži u emocionalnom smislu, moguce je da je, dugorocnije posmatrano, ipak sigurniji. Ako upotrebite postkoitalnu kontracepciju, a ipak ostanete u drugom stanju, trebalo bi da ozbiljno razmislite o abortusu zato što postoji velika opasnost od oštecenja ploda.

Preporuka je da koristite postkoitalnu kontracepciju samo u slucaju velike nužnosti i da se nikako ne oslanjate na postkoitalne pilule kao na metod kontracepcije.

SPIRALA

Pre više stoleca, na dalekom istoku, kada bi gonici kamila kretali na daleka putovanja preko pustinja, oni bi stavljali ženkama kamila u matericu oblutak da bi sprecili da ostanu skotne tokom putovanja. Izgleda da u vecini slucajeva postojanje stranog tela u materici sprecava trudnocu. Spirala je postala popularno sredstvo za kontracepciju 60-tih godina. Medutim, danas je popularnost te metode znatno opala u nekim zemljama, na primer SAD (dok je 60-tih godina 10% žena u koristilo spiralu, danas ih je svega 1%), dok je u drugim delovima sveta poraslo interesovanje za upotrebu spirale, narocito u zemljama treceg sveta. Na žalost, to su siromašnije žene i pod lošom medicinskom kontrolom, pa su veci rizici vezani za korišcenje spirale.

Spirala je 60-tih godina izgledala ko savršena alternativa za pilule. Bila je skoro efikasna, kao pilula, a izbegavalo se unošenje sintetskih hormona u žensko telo. Nameštenu spiralu žena ne zaboravlja upotrebiti. Ali, kao i pilula, spirala se pojavila na tržištu pre nego što su izvršena detaljna ispitivanja koja bi potvrdila njenu efektivnost i sigurnost u dužem vremenskom periodu. U zapadnim zemljama bilo je više slucajeva koji su doveli do povlacenja nekih spirala sa tržišta.

Kod nas se trenutno mogu pronaci razlicite vrste uvoznih spirala koje se kupuju u privatnim apotekama. Galenika takode proizvodi 6 vrsta spirala. Spiralu može odabrati žena koja je izložena manjem riziku od seksualno prenosivih bolesti, koja želi efikasan i dugotrajan metod kontracepcije i koja ne planira da ima decu u buducnosti.

Opis

Spirala je sredstvo koje se unosi i nosi u materici. Napravljene su od srebra, bakra ili nekih legura, dok se u nekim zemljama koriste i spirale sa sintetickim progesteronom (ova poslednja vrsta se ne može naci kod nas). Na spirali se obicno nalaze i jedan ili više “koncica” koji, kada je spirala nameštena u materici, dosežu do gornjeg dela vagine. Spirale se proizvode u razlicitim velicinama i oblicima.

Kako spirala deluje

U stvari, niko sa sigurnošcu ne zna kako spirala deluje. Najrasprostranjenije uverenje je da spirala izaziva upalu ili laku hronicnu infekciju materice. To dovodi do proizvodnje veceg broja belih krvnih zrnaca u materici. Te celije, verovatno, oštecuju ili uništavaju spermatozoide i jajašce i tako sprecavaju njihovo spajanje; one mogu sprecavati stvaranje posteljice koja mora postojati pre nego što se u matericu smesti oplodeno jajašce. Spirala, možda, deluje i tako što ubrzava pokrete jajovoda i time prebrzo dovodi jajašce u matericu. Moguce je da pošto povecava proizvodnju prostagladina sprecava implantaciju jajašca u matericu ili, pak, tako što dovodi do izbacivanje vec unešene i oplodene jajne celije.

Efikasnost

Spirala se smatra vrlo efikasnim metodom kontracepcije, pruža zaštitu od neželjene trudnoce u oko 97% slucajeva.

Stopa trudnoce medu ženama starijim od 30 godina je niža.

Za gotovo 100% efikasnu upotrebu koristite i kontraceptivni žele, kremu, penu ili neka vaš partner koristi kondom - sve vreme ili bar u vreme vaših plodnih dana. Dobro je koristiti dodatno sredstvo zaštite prva tri meseca pošto ste namestili spiralu, jer je to period kada spirala najcešce ispada i moguce je da dode do trudnoce.

Odbacivanje

Najveca mana spirale je visoka stopa odbacivanja. Naime, naša tela imaju prirodnu tendenciju da odbacuju strana tela. U toku jedne godine korišcenja, izmedu 2% i 20% žena izbaci spiralu, ponekad cak ni ne primecujuci kada se to dogodilo. Tada žena nije zašticena od trudnoce, a to ne zna. Izgleda da telo spirale napravljene od bakra nešto rede odbacuje.

Ukoliko vaše telo ne prihvata spiralu, ono ce je izbacivati u prva tri meseca pošto je unošena u telo. Najcešce se to dogada tokom menstruacije, pa je moguce da necete primetiti, proveravajte da spirala nije slucajno u toaletu ili na toalet papiru i ulošku. Proveravajte i opipavanjem koncica spirale bar nekoliko puta mesecno, narocito posle menstruacije.

Znaci odbacivanja spirale su vaginalni sekret, grcevi ili bol, tackasta krvavljenja, koncic koji je duži nego što bi trebalo da jeste ili ako osecate spiralu u vagini ili grlicu materice. Kada je spirala odbacena, vaš partner može osetiti bol ili iritaciju tokom odnosa.

Što duže vaše telo prihvata spiralu to je i manja verovatnoca da ce doci do njenog izbacivanja.

Mogucnost zaceca

Spirala može oštetiti našu plodnost usled infekcija, perforacije, urastanja ili vanmatericne trudnoce. Ove ozbiljne komplikacije mogu nam smanjtiti fertilnost ili cak izazvati sterilitet i mogu voditi histeroktomiji. Trebalo bi da ginekolozi/ginekološkinje o tome obaveste svaku ženu koja želi da izabere spiralu kao metod kontracepcije, posebno one koje žele da jednog dana imaju decu.

Ako tokom korišcenja spirale ne doživite ni jedan od gore nabrojanih problema, vaše šanse da ostanete trudne pošto se spirala otkloni su verovatno iste kao što su bile i pre unošenja spirale, mada o tome postoji dosta kontradiktornih mišljenja.

Sigurnost

Istraživanja su pokazala puno negativnih efekata korišcenja spirale. Neke žene su i umrle od posledica komplikacija usled korišcenja spirale; neke su imale ozbiljne povrede (pogledaj ispod). Spirala povecava verovatnocu dobijanja zapaljenja unutrašnjih polnih organa i posledicnog steriliteta i loš je izbor za svaku ženu koja je više izložena opasnosti od dobijanja neke seksualno prenosive bolesti. Takode, spirala ne pruža nikakvu zaštitu od seksualno prenosivih bolesti, ukljucujuci i HIV infekciju.

Koliko dugo treba koristiti spiralu?

Spirale napravljene od bakra se moraju menjati svake 4 godine, mada neke studije pokazuju da su efikasne najmanje 5 godina. Posle toga, one najverovatnije gube nešto od svoje kontraceptivne efikasnosti, bilo zato što korodira površina ili zato što se spirala rastapa (verovatno usled toga što je telo apsorbuje).

Znaci upozorenja

Znaci koji ukazuju na ozbiljne probleme su: kašnjenje ili izostanak menstraucije, bolovi u stomaku, bolovi u toku polnog odnosa, povišena temperatura, groznica, drhtavica, primetni vaginalni sekret, tackasta krvavljenja, krvavljenja, obilne menstruacije, grcevi. Odmah se obratite lekaru/ki, pošto su ovo znaci infekcije, perforacije ili trudnoce. Prijavite lekaru/ki svaki problem koji traje duže od nekoliko ciklusa.

Koje žene ne smeju da koriste spiralu?

Spiralu nikako ne bi smele da koriste žene koje su trudne ili žene sa akutnim, skoro izlecenim ili hronicnim ginekološkim infekcijama, ukljucujuci i sumnju na gonoreju i hlamidiju. Zapamtite da su infekcije hlamidijom i gonoreja cesto bez simptoma. Neki ginekolozi/ginekološkinje smatraju da spiralu nikako ne bi smele da koriste žene sa akutnim cervicitisom ili nespecificnim vaginitisom, bar dok ta stanja nisu izlecena.

Koje žene ne bi smele da koriste spiralu

To su žene koje planiraju trudnocu u skorijoj buducnosti, žene kojima Papanikolau test nije sasvim u redu, žene sa neregularnim ili nenormalnim krvavljenjima, sa akutnim cervicitisom, žene koje nemaju brz pristup medicinskoj pomoci, koje imaju probleme u krvotoku ili koagulaciji, endometritis, ginekološki malignitet, istoriju vanmatericne trudnoce, abortus u prethodna tri meseca i infekciju posle njega, slabiju odbranu od infekcija (žene sa dijabetesom ili koje uzimaju stereoide), žene koje imaju više seksualnih partnera ili ako njihovi partneri imaju više seksualnih partnerki (zbog rizika od seksualno prenosivih bolesti), anemiju srpastih celija, ukoliko žena nije sposobna da dohvati koncic spirale ili da identifikuje upozoravajuce znake (ukljucujuci i žene sa povredama kicme ili multiple sklerozom), žene sa istorijom jake nesvestice ili jakih vagovagalnih reakcija. Žene koje su izložene riziku od side takode ne bi smele da koriste spiralu.

Koje žene ne bi trebalo da koriste spiralu

To su žene koje imaju neka od sledecih stanja: anemiju, dvorogu matericu, suženje grlica materice, endometrijalni polip, endometriozu, tumore materice, istoriju bolesti o gubitku svesti, obilna krvavljenja ili bolove tokom menstruacije, malu matericu, oštecenja srcanih zalistaka. Žene koje su alergicne na bakar ne bi trebalo da koriste bakarnu spiralu.

Komplikacije i negativni efetki

Infekcije

Novija istraživanja pokazuju da se zapaljenje unutrašnjih polnih organa dva puta cešce javlja kod žena koje koriste spiralu nego kod žena koje je ne koriste; zapaljenje unutrašnjih polnih organa se dva do devet puta cešce pojavljuje kod žena sa spiralom nego kod žena koje koriste neki drugi metod kontracepcije. Pošto se zapaljenje unutrašnjih polnih organa pojavljuje uglavnom u toku prvog meseca po unošenju spirale, neki lekari/ke propisuju kratkotrajnu upotreBu antibiotika u vreme unošenja spirale da bi se sprecila infekcija. Neki ginekolozi/ginekološkinje smatraju da koncic koji visi iz spirale u vaginu služi kao provodnik za bakterije od vagine ka materici. Žene koje imaju neku sekualno prenosivu bolest, a koriste spiralu izložene su daleko vecem riziku od zapaljenja unutrašnjih polnih organa. Zapaljenje unutrašnjih polnih organa se nece izleciti samo od sebe. Može voditi ka stravicnom bolu, buducim vanmatericnim trudnocama, sterilitetu, pa cak i smrti.

Druga infekcija koja se takode može pojaviti jeste septicki abortus. Žene koje ostanu trudne, a imaju ugradenu spiralu mnogo su sklonije septickom abortusu, narocito u drugom tromesecju trudnoce. U nekim slucajevima, to može dovesti do smrti žene ili fetusa i zahteva hospitalizaciju. To je razlog zbog koga vecina lekara/ki preporucuje da se spirala izvadi ako dode do trudnoce.

Pojacana krvavljenja i bolovi tokom menstruacije

Vrlo cest problem kod žena koje imaju spiralu jeste pojacano menstrualno krvavljenje, ponekad izrazito, sa grcevima i/ili bolovima u krstima. Neke žene imaju duže menstruacije i krvavljenja i tackasta krvavljenja i/ili grceve i izmedu menstraucija.

Ovi simptomi su obicno intenzivniji u toku prva tri do šest meseci posle unošenja spirale. Oko 15% žena traži da im se izvadi spirala u toku prve godine korišcenja zbog obilnih krvavljenja i bolova.

Obilnije menstruacije mogu izazvati anemiju. Pošto su mnoge žene koje imaju menstrauciju na ivici anemije, trebalo bi da uradite ispitivanje krvi pre nego što se odlucite za spiralu. Jedite puno hrane bogate gvoždem.

Urastanje spirale

Ovo je problem (mnogo redi nego gore navedeni) koji nastaje kada tkivo materice pocne da raste oko spirale. Ukoliko spirala samo delimicno uraste u zid materice, ona ce i dalje biti efikasna u zaštiti od trudnoce. Ali spirala koja je urasla može doneti daleko više bola prilikom njenog otklanjanja. U nekim slucajevima, možda ce biti potrebna i kiretaža da bi se ona otklonila. U nekoliko slucajeva bila je neophodna i histeroktomija zbog urasle spirale, što je najgora moguca stvar za ženu koja želi da ima dete.

Pažljivo proveravajte koncic najmanje jedanput mesecno. Ako napipate da je koncic kraci nego obicno to može biti znak urastanja spirale, i potrebno izvršiti proveru lekarskim pregledom, a u slucaju potrebe da bi se izbegle neke ozbiljnije komplikacije, kao što je perforacija, spirala se može izvaditi. Takode, možete se odluciti na zamenu spirale ili se ipak opredeliti za neko drugo sredstvo kontracepcije.

Perforacija

Iako retka, najozbiljnija komplikacija do koje može doci korišcenjem spirale jeste probijanje zida materice. Perforacija može biti delimicna, tako da jedan deo spirale probije zid materice dok drugi ostane u materici, ili totalna, kad cela spirala probije zid materice i ude u trbušnu duplju. U tom slucaju, spirala se može pomeriti ka untrašnjim oragnima i urasti u njih što je veoma opasno. Perforacija se može dogoditi i najcešce se dogada u toku unošenja spirale, prvenstveno zbog neobucenosti lekara/ke. Da li je spirala pravilno nameštena najbolje je proveriti ultrazvukom, insistirajte na tome.

Na žalost, obicno nema ociglednih simptoma koji ukazuju na perforaciju. Prvo upozorenje može biti kraci koncic ili nestanak koncica što cete lako otkriti tokom vaše redovne mesecne samokontrole (što je i dobar razlog da proveravate koncic i cešce nego jedanput mesecno). Ukoliko se to dogodi, obavezno idite kod lekara/ke. Obavezno koristite i neko drugo sredstvo zaštite, jer ako je spirala izašla iz materice, niste više zašticeni od trudnoce. U stvari, neke žene i saznaju da se dogodila perforacija tek pošto otkriju da su trudne.

Ukoliko ne možete da napipate koncic

Ako ne možete da napipate koncic to može biti znak ili odbacivanja ili perforacije, i nema nacina da saznate šta se dogodilo dok se spirala ne izvadi. U drugom slucaju, ima nekoliko procedura koje omogucavaju lociranje spirale. Lekar/ka može pregledati vašu matericu pomocu matericne sonde ili instrumenta za biopsiju. Ukoliko to ne pomogne u lociranju spirale, može se koristiti ultrazvuk ili rentgen. Ukoliko je spirala još uvek u materici vredi da se pokuša povuci koncic na dole da bi pomerili spiralu. Pri tom ce možda biti potrebna i dilatacija grlica materice što može biti jako bolno.

Ako se spirala ne može locirati to obicno znaci da je izbacena. Ako ste trudni i ako želite da rodite onda nemojte ici na rentgen. Može se umesto toga koristiti ultrazvuk, mada ova procedura može biti skupa, a još niko sa sigurnošcu ne zna koji su dugotrajni efekti, ukoliko postoje, ultrazvuka na razvoj fetusa.

Ukoliko se otkrije da je spirala izvan materice, trebalo bi je odmah ukloniti da ne bi došlo do stvaranja unutrašnjeg ožiljnog tkiva. Bakarne spirale su narocito opasne. Takode, spirala može ometati normalnu funkciju drugih organa, da probije ili da se zaglavi u organima stomaka, npr. u crevima.

Vadenje spirale koja nije izbacena i koja nije u materici zahteva hirurški intervenciju. To se mora izvršti na ginekološkoj klinici. Tada se izvodi laparoskopija. Ukoliko se spirala ne može izvaditi tim postupkom onda se koriste obimniji zahvati.

Trudnoca

Ukoliko vam menstruacija kasni, a imate spiralu, uradite test na trudnocu. Ako se ispostavi da ste u drugom stanju, a spirala je na pravom mestu, trebalo bi da se spirala izvadi bez obzira na to da li želite ili ne želite da rodite dete. Ukoliko je ne izvadite šanse za spontani pobacaj se povecavaju na 50%, a tokom drugog tromesecja su i do deset puta vece. Tada može doci i do infekcije. Ukoliko izvadite spiralu, verovatnoca spontanog pobacaja je oko 25%.

Ukoliko ne izvadite spiralu do poodmakle trudnoce, veca je verovatnoca prevremenog porodaja i radanja deteta sa manjom telesnom težinom ili mrtvorodenje.

Vanmatericna trudnoca

Ukoliko zatrudnite sa spiralom na regularnom mestu, šanse za vanmatericnu trudnocu su oko 5%. Vanmatericna trudnoca je ozbiljan problem koji može izazvati krvavljenje, infekciju i sterilitet, a ponekad i smrt. Vrlo cesto se ne dijagnostikuje na vreme, tako da žene koje koriste spiralu moraju biti obazrivije u prepoznavanju mogucih znakova vanmatericne trudnoce.

Drugi moguci efekti

Nema dovoljno dokaza o povezanosti upotrebe spirale sa malignim oboljenjima, nedovoljno je istraženo dugorocno delovanje materijala od kojih su napravljene ili sastojaka koje sadrže (misli se na spirale koje sadrže progesteron).

Kako se spirala stavlja

Pošto postoji rizik od perforacije potrebno je da spiralu namesti dobro obuceni ginekolog/ ginekološkinja. Bilo bi dobro da se raspitate da li lekar/ka kod koga idete ima iskustva u tome. Potrebno je da izvršite detaljne medicinske, ginekološke kontrole, kao i pregled dojki, ukljucujuci i Papanikolau test, test za trudnocu i test na razne polno prenosive bolesti pre nego što stavite spiralu. Kod nas nije uobicajen tako detaljan pregled, ali insistirajte na tome. To je vrlo važno, jer ako ste trudni ili ukoliko imate neku polnu bolest, ne bi smeli da koristite spiralu. To znaci da morate bar dva puta otici kod lekara, jer je potrebno nekoliko dana da biste dobili rezultate Papanikolau testa i testa za polno prenosive bolesti. Trebalo bi da ginekolog/ginekološkinja pregleda i matericu da bi utvrdili njenu velicinu i položaj.

Spirala se stavlja kroz otvor grlica materice koji je otprilike širok kao i tanja slamka za pijenje. Pre unošenja, spirala je spakovana u tankoj plasticnoj tubi nalik na slamku. Tuba se polako stavlja u vaginu, pa u matericu kroz cerviks. Tada se spirala kroz tubu potisne u matericu. Potom se tuba izvadi, a spirala ostaje u materici sa koncicem koji se proteže do gornjeg dela vagine. Proverite da li ste naucili kako da kontrolišete taj koncic.

Ova procedura može biti bolna, ponekad veoma bolna, zato što se prilikom unošenja širi otvor grlica, a sama spirala može da iritira matericu. Mogu da se jave grcevi za vreme unošenja spirale i tokom tog dana, pogotovo ako nikad niste radale. Povedite prijateljicu sa sobom ili nekoga ko ce vam praviti društvo u kuci posle svega. Može da se primeni lokalni anestetik, ili neki blagi sedativ. Pokušajte da se opustite i da duboko dišete.

Kada treba stavljati spiralu

Razlicita su mišljenja o tome koje je najpovoljnije vreme da bi se spirala namestila. Mnogi savetuju da se spirala stavlja za vreme ili odmah posle menstruacije. Otvor grlica materice je tada blago raširen, tako da unošenje spirale može biti manje bolno. Takode, pošto imate menstruaciju onda verovatno i niste trudni (mada ponekad žene imaju jednu ili dve lažne menstruacije tokom trudnoce). Neki, medutim, smatraju da su tada vece šanse za infekciju i da stoga treba izbegavati unošenje spirale tokom menstruacije. Neki ginekolozi/ginekološkinje smatraju da spiralu treba postavljati odmah nakon abortusa. Danas, medutim, mnogi se ginekolozi/ginekološkinje plaše infekcija ili drugih komplikacija koje se tada mogu pojaviti. Slicno tome, poslednjih godina se menja i shvatanje u pogledu stavljanja spirale odmah po porodaju; sada se smatra da je spiralu sigurno postaviti posle porodaja ako je žena imala normalnu trudnocu i porodaj, ako joj je materica u redu i ako je krvavljenje prestalo. Medutim, veca je stopa odbacivanja u tom periodu.

Shodno tome, najbolje vreme za stavljanje spirale je izmedu menstraucija i najmanje 6 nedelja posle abortusa i porodaja.

Proveravanje spirale

Prvo bi trebalo da proveravate koncic spirale pre odnosa (ili možete pustiti vašeg partnera da to uradi za vas) i posle svake menstraucije. Posle tri meseca, proveravajte jedanput ili dvaput mesecno, to ce biti dovoljno.

Možete osetiti koncic pod prstima, ili ga videti tokom samopregleda spekulumom. Da biste ga osetile prstima, spustite se u cucanj, tako da u tom položaju vaša vagina bude skracena i udite sa najdužim (i cistim) prstom u vaginu. Kada za kupanje je zgodno mesto u kome to možete raditi ili se sagnite dok ste na WC šolji. Mogu vas zbuniti nabori u vagini ali kada dotakntete cerviks oseticete to jer je grlic matirice cvrši i deblji od svega drugog što možete napipati. Pronadite udubljenje cerviksa; to je ulaz u vašu matericu i koncic spirale bi trebalo malo da vire odatle. U nekim danima vaša materica može biti u takvom položaju da ne možete dosegnuti cerviks ili pronaci rupicu; pokušajte sledeceg dana. Ako ne možete da pronadete koncic u toku nekoliko dana zaredom, ili ukoliko je on duži ili kraci nego što je uobicajeno ili ukolko opipate neku plastiku, odmah idite kod lekara/ke.

Prednosti

Nije potrebno da brinete o tome da li ste popili pilulu, da proveravate da li su vam plodni dani ili da koristite neko mehanicko sredstvo tokom odnosa.

Proveravanje koncica nekoliko puta u toku meseca može vas ohrabriti da upoznate svoju vaginu i grlic materice i da se oslobodite neprijatnosti pri doticanju svojih genitalija.

Nedostaci

Vecina mana koje se ticu bolova i rizika su vec opisane. Posebno obratite pažnju na verovatnocu dugorocne neplodnosti koja je povezana sa korišcenjem spirale. Spirala ne pruža nikavu zaštitu od polnih bolesti ukljucujuci i HIV.

Odgovornost

Žena je ta koja odlazi kod lekara/ke da bi stavila spiralu, posle tri meseca na kontrolu i posle toga najmanje jedanput godišnje. Ona je ta koja preživljava unošenje i sve negativne efekte kasnije. Žena i njen partner kasnije periodicno proveravaju koncic.

PREKINUT SNOŠAJ (COITUS INERRUPTUS)

Širom sveta ovo je najcešce korišcen metod, tradicionalni metod koje se prenosi iz generacije u generaciju. “Izvlacenje” ili prekinut snošaj podrazumeva vadenje penisa iz vagine pre ejakulacije tako da se sperma prosipa van vagine i dalje od vaginalnih usmina.

Prekinut snošaj nije preterano efikasan metod jer kapljice tecnosti koje izlaze iz penisa odmah pošto postigne erekciju sadrže dovoljno spermatozioda da dode do trudnoce. Takode, muškarac ne uspe svaki put da izvuce penis na vreme i da izbegne svaki kontakt sa vaginom i usminama (spermatozoidi mogu uspeti da produ od usmina do jajovoda). Više odnosa zaredom u kratkom vremenskom periodu povecava verovatnocu da žena zatrudni jer je sve više sperme pomešano sa tecnošcu za lubrikaciju. Nije moguce dati preciznu statistiku neuspeha ove metode jer je radeno vrlo malo istraživanja. Medutim, i na ovom malom broju studija, istraživaci smatraju da je sigurnost prekinutog snošaja oko 80%, odnosno da je uobicajena stopa promašaja oko 18 %, što znaci da 18 od 100 žena ostane u drugom stanju ako kao jedini metod kontracepcije koristi prekinut snošaj.

Osim relativno male sigurnosti u zaštiti od neželjene trudnoce, prekinut snošaj ima i druge brojne nedostatke. Muškarac mora stalno održavati kontrolu i stoga se ne može opustiti. Kada se koristi tokom dužeg vremenskog perioda može dovesti do prevremene ejakulacije kod muškarca. Prekinut snošaj takode može biti neugodan za ženu: muškarac mora da izvuce penis napolje pre nego što je ona doživela orgazam, prekidajuci njen seksaulni odgovor; prisutna je i ženina nesigurnost hoce li partner izvuci penis na vreme ili ne, tako da se ne može u potpunosti opustiti. Neki parovi koji koriste ovu metodu dugo vremena uspevaju da prevazidu ove teškoce. Na kraju, prekinut snošaj vas ne štiti od polnih bolesti ukljucujuci i HIV infekciju.

KAKO NE TREBA POSTUPATI DA BI SE SPRECILA TRUDNOCA

Ispiranje (tuširanje)

Neke žene se ispiraju vodom ili nekom drugom specijalnom tecnošcu odmah nakon odnosa pokušavajuci da na taj nacin uklone spermu iz vagine pre nego što sperma ude u matericu.

Ispiranje ne pomaže. Spermatozoidi se brzo krecu i neki ce stici do uterusa pre nego što vi i stignete do kupatila; ono što se može dogoditi jeste da tuš kao vodeni mlaz i pogura nešto sperme u matericu.

Ispiranje je najmanje efikasan od svih metoda i prebacuje sav teret na ženu jer je ona ta koja mora da skoci i istog trenutka otrci u kupatilo. Nemojte to raditi!

Sprecavanje žene da doživi orgazam

Neki ljudi misle da je potrebno da žena doživi orgazam da bi zacela. To nije tacno. Jedna od glavnih razlika izmedu reprodukcije žene i muškarca je u tome da muškarac mora da ima erekciju i ejakulaciju da bi došlo do trudnoce dok žena može da zacne bez ikakvog seksualnog uzbudenja.

Dojenje

Iako dojenje bez korišcenja dodatne hrane za bebu može sprecavati ovulaciju kod nekih žena, nemojte na to racunati kao zaštitu od trudnoce.

Astrološka kontracepcija

Ništa ne vredi.

STERILIZACIJA

Sterilizacija je trajan metod kontracepcije (najcešce se ne može vratiti na predašnje stanje pošto je operacija jednom izvršena). Koristi se u velikom broju zemalja (to je najceši vid kontracepcije kod vencanih parova u SAD danas), dok je u nekim zemljama zabranjen. Kod nas se ne koristi. Sterilizacija je 100% efikasan metod zaštite koji podrazumeva izvodenje operacije kojoj se mogu podvrgnuti i muškarci i žene. Kod žena, postupak sterilizacije podrazumeva presecanje jajovoda i/ili njihovo podvezivanje tako da jajašce i spermatozoid ne mogu da dodu u kontakt. To se naziva podvezivanje jajovoda. Kod muškarca, sterilizacija se izvodi presecanjem ili podvezivanjem semenovoda testisa tako da se spermatozoidi ne mešaju sa tecnom fazom (prilikom ejakulacije izbacuje se sperma koja ne sadrži spermatozoide). To se naziva vazektomija. Ovaj metod ima tu prednost što je 100% efikasan i trajan tako da žena više ne mora nikada da misli o neželjenoj trudnoci bilo da vec ima decu ili ne želi da ih ikada ima. Medutim, treba imati na umu da je ovo trajan metod i ako želite imati decu u buducnosti, nikad nemojte izabrati ovaj metod.

Free Guestbook from Bravenet.com
Upisite se u nasu knjigu gostiju!







 
samo po aids.co.yu
po celom SCG web-u